Křest knihy Lelekovice

02.10.2018 12:15

    Lelekovice je název knihy. Místní jméno je v České republice unikátem, neexistuje žádné stejné ani podobné, a to ani vzdálené. Právě v tomto roce připadá výročí 730 let od první písemné zmínky o obci. Obec Lelekovice při té příležitosti připravila reprezentativní vázanou publikaci na křídovém papíru v rozsahu 320 stran. Jejím cílem je podat široké veřejnosti přehled nejen o její historii, o přírodním prostředí, ve kterém se nachází, jejím hospodářském a společenském vývoji, ale také zaznamenat vzpomínky pamětníků na dění a život jejich občanů. Na tvorbě knihy se podílel redakční kolektiv pod vedením RNDr. Martina Culka, Ph.D. Křest knihy se uskutečnil v sokolovně na Skalce za účasti starosty obce Jaroslava Diviše a autora obálky, typografie a ilustrací docenta PaedDr. Jiřího Elišky. Knihu vydalo nakladatelství Littera, působící na českém knižním trhu od roku 1990.

    Pro účastníky byl připraven hodnotný kulturní program. Vystoupil dětský pěvecký soubor Lelkováček pod vedením Inky Pospíšilové, za hudebního doprovodu Alice Přikrylové. Velké ovace za vystoupení sklidili Robert Jícha a jeho kolegyně Jana Musilová z Městského divadla Brno. Účastníci po kulturním programu besedovali s členy autorského kolektivu knihy.

KAREL KOVAŘÍK
Foto: Iva Všetečková