Křest knihy o návštěvě britské královny v Brně

13.06.2016 16:20

    V úterý 7. června 2016 proběhl na jihomoravské pobočce Syndikátu novinářů ČR v Brně křest publikace Elizabeth II – Čtyři hodiny s královnou, připravené několika členy této pobočky. Kniha vyšla pod záštitou brněnského primátora a s podporou statutárního města Brna a dalších institucí.

    V zaplněné místnosti se sešli novináři i další zájemci, aby si připomněli slavnostní atmosféru a události spjaté s návštěvou britské královny v Brně roku 1996, jejíž „kulaté“ výročí připadlo na letošní rok. Kromě toho kniha zároveň vyšla u příležitosti oslav 90. narozenin Alžběty II. V úvodu setkání předseda pobočky Syndikátu novinářů v Brně Jaroslav Bobek zhodnotil přínos knihy a připomněl významnou úlohu autorky projektu, brněnské fotoreportérky Heleny Kupčíkové, která se však již vydání své knihy bohužel nedožila. Ke spoluautorům, kteří se rozhodli přispět nezištně k dokončení díla Heleny Kupčíkové, patří také někdejší primátorka Brna JUDr. Dagmar Lastovecká, která svou funkci vykonávala v době návštěvy britské královny. Ve svém příspěvku zhodnotila význam knihy pro reprezentaci Brna a rovněž ocenila práci autora textů Michala Žáka, který poté představil nejvýznamnější části knihy zachycující průběh celé návštěvy a doplnil i příslušné faktografické údaje. Mnoho nezbytné a nezastupitelné práce odvedlo brněnské nakladatelství Littera, zastoupené svým ředitelem dr. Karlem Kovaříkem, a tiskárna Lito prostřednictvím grafika Miroslava Zemana. Kniha byla doplněna i několika fotografiemi Petra Michla a dalšími snímky z Archivu města Brna, vztahujícími se k širšímu rámci událostí.

    Křtu knihy se zúčastnila i dcera autorky projektu, Mgr. Marta Palínková s manželem, kteří se stali významnými sponzory knihy. Velký dík patří také všem institucím, které s autorským týmem tzv. „do toho šly“. V těchto souvislostech bych si dovolil připomenout, že práce autorského týmu byla v některých fázích poměrně nesnadná kvůli komunikaci s částí vytipovaných sponzorů, jichž se obsah knihy víceméně týká, zvláště pak s některými institucemi, které se na zajišťování významné akce před dvaceti lety podílely.  Je možno určitě pochopit, že díky běžným informačním šumům, obvyklému vyčkávání „dokud věc není hotova“ apod. se podpora některých dalších institucí získává jen pozvolna. Doufejme však, že nyní již všechny oslovené instituce mohou podpořit toto dílo přinejmenším jeho zakoupením k prezentaci ve svých interiérech, pro své významné akce, za účelem daru významným návštěvám apod.

    Pro širší veřejnost bychom rádi knihu představili v rámci programu brněnského Mahenova památníku, a to ve středu 22. června 2016 od 17. hodiny.

    Jistě bude také vhodné připomenout, že pro všechny, kteří již knihu nenajdou na pultech knihkupectví, nebo pro instituce, které by si chtěly tuto publikaci opatřit a nabídnout ji poté v rámci svých aktivit, má připraveno vydavatelství Littera v Brně ještě další výtisky, které je možno prakticky obratem poskytnout včetně množstevní slevy. Informace k tomu můžete získat buď přímo ve vydavatelství (www.littera.cz), nebo také v pobočce Syndikátu novinářů jižní Moravy (e-mail: brno@syndikat-novinaru.cz), případně při osobní návštěvě Syndikátu novinářů jižní Moravy, Mečová 368/5, 602 00 Brno, v úřední době – každý čtvrtek mezi 14. a 17. hodinou.

    Kniha Elizabeth II – Čtyři hodiny s královnou je nepochybně důstojným připomenutím brněnské návštěvy a 90. narozenin britské panovnice, ale také důstojnou památkou na celoživotní dílo významné brněnské fotoreportérky, paní Heleny Kupčíkové.

KAREL OURODA

 

Fotogalerie – autoři fotografií Petr Michl (7) a Karel Ouroda (3).