Kulturně-politické dějiny 20. století

14.09.2017 13:30

    Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea získalo úctyhodné množství významných antitotalitních materiálů. Sbírka MZM je obohacena o výjimečné dokumenty politologické, politické, sociologické, filozofické, literární i historické. Prvním vedoucím tohoto centra byl literární historik Zdeněk Drahoš. Již v srpnu 2010 se podařilo získat darem první část cenného souboru spisovatele a také diplomata Jiřího Gruši.

    V roce 2012 muzeum zahájilo spolupráci s Jiřím Müllerem, jedním z čelných představitelů studentského hnutí na sklonku šedesátých let 20. století, disidentem, signatářem Charty 77 a organizátorem tzv. podzemní univerzity. Právě on v dalším období zajistil pro muzeum významné akvizice dokumentů historiků Jana Tesaře, Jaromíra Procházky a filozofky Boženy Komárkové, sociologa Miroslava Petruska a jazykovědce Milana Jelínka. Do dnešních dnů Centrum získalo již zhruba dvě desítky fondů, včetně písemností od Jana Trefulky a Milana Uhdeho. Sbírky jsou využívány i pro výstavní činnost jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

    Výstava v rámci letošního výročí Moravského zemského muzea se zaměřuje na několik okruhů z fondu tohoto oddělení. Návštěvníci uvidí dokumenty týkající se Charty 77, ukázky exilových knih a periodik, zakázané samizdatové literatury i materiály z ilegálních bytových seminářů. Je tu také pohled do technických možností publikování textů i komunikace v rámci tehdejšího disentu, neboť možnosti byly z dnešního pohledu velmi skromné, protože texty byly opisovány na psacích strojích. V prostředí disentu díky západní podpoře byly u nás v posledních letech před převratem poprvé využity počítače k publikačním účelům i k utajené komunikaci se zahraničím.

    Výstavní prostor je v sále Karla Valocha, v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, Brno. Výstava potrvá do 8. 10. 2017.

Text a foto: Petr Michl