Laureáti Rajlichové neusnuli na vavřínech

21.01.2014 19:25

    Jednou z nejdůležitějších společenských akcí v  Brně bývá každoroční udělování Cen města Brna za výraznou činnost nebo dílo, obohacující některou oblast či více oblastí veřejného života a přispívající k posílení dobrého jména Brna. Bylo tomu tak i v úterý 21. ledna 2014, kdy byla Cena města Brna 2013 udělena dvanácti osobnostem.

    Rád při této příležitosti připomínám dvě osobnosti z jedné rodiny, kterým se této vysoké pocty dostalo v minulých letech a kteří jsou dodnes stále uznávanými tvůrci. Oběma se stal osudem grafický design ve sféře tvůrčí i organizační. Nyní už bezmála čtyřiadevadesátiletý Jan Rajlich senior obdržel Cenu města Brna za výtvarné umění v roce 1995, jeho syn Jan Rajlich junior v roce 2001. Bez jejich výrazného podílu by nevzniklo brněnské Bienále užité grafiky, jehož první ročník se uskutečnil před 50 lety, v roce 1964. Oba jsou také stále aktivními členy mnohaoborového uměleckého Sdružení Q, se kterým loni v létě vystavovali na velké výstavě v Záhorské galerii v Senici. Nejnovější číslo Almanachu Q/11 „Quinta essentia“, které redakčně a graficky připravil Rajlich junior, uveřejňuje vedle literárních a výtvarných děl 80 autorů ze Sdruženi Q mj. i zatím poslední koláž Rajlicha seniora nazvanou Kolám, koláš, kolá, kolají, kterou vytvořil loni.

    Jan Rajlich junior je od roku 1996 vedoucím Odboru průmyslového designu v Ústavu konstruování na Fakultě strojního inženýrství VUT. Loni už počtvrté přednášel a byl v porotě mezinárodní designérské soutěže na Tchajwanu a prezentoval svou novou plakátovou tvorbu na mezinárodních výstavách v St. Louis a Fort Collins v USA, v Lipsku, Sofii, v tureckém univerzitním městě Kütahya, v čínském Chia-Nan, v japonském městě Ogaki a na bienále v bolivijském největším městě La Paz. Je zastoupen i na mezinárodních výstavách plakátů Verdi / 200. výročí, která byla instalovaná v Praze a závěrem roku v Janáčkově divadle v Brně, a Bulharská písmena – Evropská abeceda, která má mít po loňské české premiéře v Plzni a v Kroměříži reprízu letos na jaře v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

    Na dokončení čeká kniha osobních vzpomínek a pohledů na události a osobnosti Brno – černá bílá, kterou senior pokládá za pokus o zaznamenání své stopy v uměleckém životě v Brně od konce čtyřicátých let 20. století. Měla by mít stovku třístránkových kapitol s  dokumenty a reprodukcemi kreseb i obrazů. Mezi titulky kapitol čteme mj. U všeho byli básníci, Brněnská výtvarná obec, Desucharizace, Bienále Brno – jeho vznik a první kroky, František Foltýn a ti druzí, Osudy Procházkova Prométhea, Vincenc Makovský, Jaromír Tomeček, Nad Brnem zářila Kometa, Polsko soused nejbližší… Na konečné podobě se zájmem očekávaného díla se junior podílí jako autor vizuální koncepce, obálky i grafické úpravy. Oba čeká náročná práce. Nejen oba autoři by uvítali sponzory, aby se tato kniha mohla co nejdříve dostat do rukou čtenářů.

BOHUMIL HLAVÁČEK