Lichtenštejnové a Moravský Krumlov

14.04.2013 18:25

    Po stopách Lichtenštejnů, o. p. s., Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity, město Moravský Krumlov a Jihomoravský kraj uspořádají 18. dubna 2013 vědeckou konferenci Sekundogenitura knížecího rodu Lichtenštejnů a Moravský Krumlov.

    Konference přiblíží nejvýznamnější aspekty zásadních dějinných událostí města a panství Moravský Krumlov, spjaté právě s ambicemi rodu Lichtenštejnů. Obraz mocenských snah šlechtického rodu se odráží zejména v jeho symbolické reprezentaci navenek – výstavby architektury, utváření krajiny apod. Právě těmto tématům se budou ve svých příspěvcích věnovat prof. Jiří Kroupa a Dr. Petr Kroupa. Politické aspekty přiblíží Dr. Marek Vařeka. Další referáty představí i mladší členy rodu, kteří zásadním způsobem vstoupili do historického povědomí. Součástí konference bude i prohlídka rodové hrobky, exkurze na zámek a kulatý stůl přednášejících se starostou města Mgr. Tomášem Třetinou.

    Významným milníkem v dějinách rodu Lichtenštejnů byly aktivity tří synů Hartmanna II. (Karel I., Maxmilián, Gundakar). V průběhu prvních decennií 17. století došlo k masivnímu mocenskému nástupu rodu, který výrazně proměnil majetkové, ekonomické, politické a kulturní vztahy na Moravě. Cílevědomé rozšiřování držav vedlo k získání panství Moravský Krumlov, které koupil nejmladší Hartmannův syn Gundakar roku 1625. Zde začínají snahy o vybudování samostatného knížectví Lichtenštejn na Moravě, které spolu s panstvím Uherský Ostroh získává roku 1633 konkrétní obrysy. Tato krátká, ale významná epizoda v dějinách Moravského Krumlova byla důvodem k realizaci či plánování rozsáhlých stavebních úprav nejen zámku, ale i širokého okolí, coby sídelního města knížecího rodu. Budování sekundogeniturní základny navazovalo na významný renesanční boom panství za předchozích majitelů pánů z Kravař a z Lipé.

Mgr. MARTIN ČÍHALÍK