Marie Ebnerová z Eschenbachu

02.03.2016 14:15

    Výstava v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea v Brně je věnována významnému výročí úmrtí spisovatelky evropského významu, která ve svém díle zachytila svéráznost a malebnost Moravy, starosvětský soulad venkova a města. Ve svých zápiscích zachycuje nejen fragmenty ze svého života, ale i dobové události v souvislostech, které představují pohled na období konce 19. a začátku 20. století. Výstava Marie Ebnerová z Eschenbachu – Deník moderní Evropanky je koncipována odlišným způsobem než ostatní výstavy. Nepoučuje návštěvníka o detailech díla a životě autorky, ale snaží se proniknout přímo do života šlechtičny žijící na přelomu století, prostřednictvím jejich velice osobních deníků. Eschenbachová ve svých denících zachycuje nejen události rodinné, ale píše také o situaci ve svém blízkém okolí, o počasí, o své práci a popisuje svůj boj s divadelní a literární kritikou, ale také s rodinou, která hlavně v první půli tvůrčího období stojí proti její literární činnosti.

    Vnímá velmi citlivě rozdílný způsob života bohatých a chudých lidí a pomáhá tak vzniknout pravdivému obrazu života nejen v Rakouské monarchii a hlavním městě Vídni, ale také na Moravě v okolí rodných Zdislavic, kde je pochována v hrobce rodiny Dubských v zahradě zámku.

    Kromě deníků jsou zde vystaveny také knihy Eschenbachové, jejího manžela a literárních přátel, které ve svých denících zmiňuje. Výstava je doplněna aforismy v originále i v českém a anglickém překladu Jiřího Munzara. Má za cíl uvést návštěvníka do atmosféry života velkého literárního ducha žijícího a tvořícího především na moravském území, autorky neprávem opomíjené. Její tvorba byla ve stáří oceněna čestným doktorátem na Vídeňské univerzitě a nominací na Nobelovu cenu za literaturu.

    Výstava v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně je instalována v sále Karla Valocha od 2. 3. do 19. 6. 2016, pod názvem Marie Ebnerová z Eschenbachu – Deník moderní Evropanky.

Text a foto: Petr Michl