Unikátní publikace o plastické a rekonstrukční chirurgii

Medicína = láska, říká profesor Bařinka

30.09.2016 08:15

    Profesor MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc., pokřtil ve čtvrtek 29. září 2016 svoji novou publikaci „Plastická a rekonstrukční chirurgie“. Na rektorátu Masarykovy univerzity v Brně se sešli jeho příznivci, přátelé, bývalí studenti i pacienti. Povídalo se, vzpomínalo, zahrála cimbálová muzika Veronica, mnozí si s chutí zazpívali…

    Autor ve své unikátní knize shrnuje zkušenosti, které získal za šedesát let působení v oboru plastické a rekonstrukční chirurgie. Jako odborník si vydobyl mezinárodní renomé, stal se průkopníkem nových postupů. Je emeritním profesorem Kliniky plastické chirurgie Masarykovy univerzity, kde působil od roku 1955 až do roku 1992, z toho osm let jako přednosta. Za jeho vedení bylo vybudováno moderní replantační a audiovizuální centrum pro rozvoj mikrochirurgických disciplín. Přednášel a pracoval na klinikách v západní Evropě a USA, v 90. letech vybudoval plastickou chirurgii v Tishreen Hospital v syrském Damašku. V roce 2012 – u příležitosti svých 85. narozenin – byl vyznamenán za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství, za celoživotní práci na rozvoji plastické chirurgie. Z rukou prezidenta republiky převzal Medaili Za zásluhy.

    Plastická a rekonstrukční chirurgie se stala jedním ze základních chirurgických oborů. Komplexní a nedělitelné chápání její pracovní náplně uvedl v život prof. MUDr. František Burian (1881–1965). Díky němu se československá plastická chirurgie dostala na špičkovou úroveň o generaci dříve, než se to podařilo ve většině rozvinutých zemí. Pojetí, které vtiskl svému oboru, je ve světě stále respektované. A právě u profesora Buriana skládal v roce 1961 svoji druhou atestační zkoušku mladý lékař Ladislav Bařinka. Už tenkrát publikoval v odborných časopisech. Pro své novátorské postupy byl o tři roky později pozván na stáž na klinické pracoviště plastické chirurgie v Innsbrucku a následně do Churchill Hospital University of Oxford, kde přednášel o rekonstrukci boltce.

    Publikace, na níž profesor Bařinka pracoval od roku 2013, není koncipována jako klasická učebnice plastické chirurgie. „V konkrétních oblastech prohlubuje základní znalosti v oboru na vysokou úroveň a může být zdrojem inspirace při řešení neobvyklých případů,“ uvádějí recenzenti prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., a MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. „Je to největší monografie na téma plastické chirurgie. Autor si zaslouží uznání za obrovskou práci, kterou jejímu zformování věnoval.“ Kniha má 808 stran. Je rozdělena do jedenácti kapitol podle jednotlivých oblastí zájmu.

    Pro plastickou a rekonstrukční chirurgii je charakteristický nekonvenční, neschematický a mnohdy i neobvyklý způsob řešení četných situací, v nichž se lékař při své odborné činnosti ocitá. Téměř u každého pacienta musí zasahovat a uzdravovat novým, někdy i neopakovatelným způsobem. „Být lékařem, lékařem opravdovým, je i věcí talentu,“ vysvětluje Ladislav Bařinka. „Trpělivost je jeho forma, práce jeho styl, invence a vynalézavost jeho ráz a neznámá náhoda – to je jeho předmět. Medicína rovná se láska, a jejím cílem je člověk. A co milujeme, to si buď zotročíme, anebo se toho staneme otrokem.“

    Výpravná publikace je po všech stránkách pozoruhodná. Nakladatelství Masarykovy univerzity Minipress si vytklo nelehký úkol. Autor shromáždil kromě odborného textu také obrovské množství diapozitivů a fotografií. Na některých z nich se vyřádil „zub času“, bylo je zapotřebí převést do digitální podoby, vyčistit a vyretušovat. Díky soustředěnému úsilí všech, kteří se na přípravě knihy podíleli, vzniklo unikátní výpravné dílo. Podobná monografie v oboru plastické chirurgie u nás dosud nebyla vydána.  (jbo)

 

Foto: Jaroslav Bobek