Mendelianum - atraktivní svět genetiky

06.08.2014 20:10

    Zkušební provoz zahájilo v areálu Biskupského dvora v Moravském zemském muzeu (MZM) v Brně návštěvnické centrum Mendelianum – atraktivní svět genetiky.

    Přibližuje objevitele genetiky Johanna Georga Mendela na jeho původních pracovištích, jeho vědecký odkaz pro současnost i budoucnost a zároveň interaktivně vyučuje studenty či budoucí vědce. V místnosti s nejstarším malovaným stropem v Brně, kde Mendel vedl vědeckou radu či řídil moravskou Hospodářskou společnost, vítá návštěvníky Mendelova vosková figura v životní velikosti. Sedí zde za stolem a představuje učitele. Byl i bankéř a vůbec všestranná osobnost, avšak celosvětově se proslavil jako mnohaoborový přírodovědec.

    Moravské zemské muzeum bylo založeno Hospodářskou společností, tehdejší moravskou vědeckou akademií, ve které Mendel aktivně působil. Toto muzeum je tak jediná vědecká instituce přímo navazující na Medelův přírodovědný výzkum. Návštěvnické centrum umožňuje aktivní zapojení návštěvníků do vědy a výzkumu. Molekulárně biologická laboratoř je vybavena nejmodernější technikou (na úrovni kriminologických laboratoří), která umožňuje zkoumání DNA a další vědecké pokusy a rozbory. Návštěvníci si mohou vědeckou práci na místě sami vyzkoušet.

    Protipólem moderně vybavené laboratoře je zasedací sál, autentická místnost Mendelovy vědecké společnosti, kde Mendel pracoval a kde získal motivaci pro své pokusy. Od jara do podzimu je otevřena terasa nabízející bližší seznámení s Mendelovými pokusnými rostlinami, zejména při křížení hrášku.

    Generální ředitel MZM Martin Reissner ocenil, že tento projekt s využitím dotací EU patří k těm, na které může být český stát hrdý. Už proto, že Mendelem prokázáný zákon dědičnosti přinesl vědeckou genetiku, která dramaticky ovlivňuje život všech lidí i všeho živého na světě. Náměstkyně ministra kultury ČR Anna Matoušková podtrhla, že otevření návštěvnického centra Mendeliana zapadá do série oslav 200 let českého muzejnictví. Mendel je spojen se vznikem a rozmachem moravské hospodářské společnosti, která propojovala vědu s hospodářstvím a ekonomikou výroby.

    Foyer expozice je koncipován jako vnitřek mnohonásobně zvětšeného buněčného jádra. Jím procházející návštěvník vidí, jak se párují šroubovnice DNA. Se slovy "jádro jako jádro" přijela se zájmem na zahájení ověřovacího provozu Mendeliana mj. předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a dorazil i exministr vnitra Martin Pecina.  (vž)

 

Foto: Petr Michl