Mendelovy narozeniny

29.07.2017 08:20

    Johann Mendel se narodil v roce 1822 v rodině německy mluvících drobných zemědělců v Hynčicích. V jeho rodném listě je uvedeno datum narození 20. července, ale ve všech ostatních dokumentech se objevuje datum 22. července.

    O Mendelovi bylo napsáno mnoho, ale dochovalo se jen několik písemností jednak díky Přírodozkumnému spolku, a jednak díky Mendelovým synovcům, lékařům Aloisi a Ferdinandu Schindlerovým. Mendelova o sedm let mladší sestra Terezie, podpořila finančně částí svého věna bratra Johanna, aby mohl dostudovat Filozofický ústav v Olomouci. Po roce 1868 mohl Mendel jako opat a od roku 1872 i jako prelát, podporovat Terezčiny syny na studiích.

    Alois Schindler sestavil první Mendelův životopis. Ten byl cenným biografickým zdrojem o Mendelovi po jeho „znovuobjevení“ v roce 1900. Vztah starobrněnských augustiniánů k Mendelově objevu byl dlouhou dobu zdrženlivý, a proto byla mendelovská studia prováděna mimo klášter. Středoškolský profesor biologie Hugo Iltis z Brna objevil rukopis Mendelovy klasické práce o hybridech rostlin v klášteře v bedně mezi starými papíry, kam byl odložen zřejmě při Mendelově stěhování po jeho volbě opatem v roce 1868. Tehdy jeho objevitelská práce vyšla tiskem, ale nevzbudila mezi vědci téměř žádnou pozornost, nikdo netušil, že později dosáhne světového věhlasu.

    Jakmile se Mendel stal zakladatelem genetiky, jeho dopisy se staly rodinným stříbrem, které si potomci předávali z generace na generaci a chránili je před zničením ve válečných letech i poválečných turbulencích. Vzdálený potomek Mendelovy starší sestry Veroniky P. Clemens Richter a profesor Walther Mann v rodinné linii Mendelovy mladší sestry Terezie zpřístupnili Mendelův objev v rukopise až v roce 1992 a popsali příběh dopisů, které při poválečném odsunu zanechali na území Československa.

PETR MICHL