Mendelův rok 2015 a Centrum Mendelianum

20.1.2015 18:20

    Do Mendelova jubilejního roku 2015 vstoupilo nové Centrum Mendelianum v Brně na Biskupském dvoře vedle Zelného trhu, věnované tomuto světově proslulému objeviteli genetiky. Vznik Centra v dosud návštěvníkům nepřístupných prostorách Moravského zemského muzea (MZM), ve kterých Mendel kdysi pracoval, stál přes 44 milionů Kč, získaných zejména z evropských zdrojů.

    MZM bylo založeno jako druhá nejstarší muzejní instituce v ČR Hospodářskou společností, jejímž členem se roku 1855 stal i Johann Gregor Mendel. Mendel byl tedy v přímém kontaktu s počátečním vývojem Moravského – tehdy Františkova – zemského muzea. Všechna zasedání Hospodářské společnosti se konala v historickém zasedacím sále Biskupského dvora. V Hospodářské společnosti se koncentroval přírodovědecký výzkum, společnost zakládala i další odborné spolky, ke kterým patřil i Přírodozkumný spolek v Brně, v němž Mendel zveřejnil poprvé svoji práci o hybridech hrachu.  Bezpochyby zde Mendel nalezl intelektuální prostředí i motivaci pro své experimenty, protože tvůrčí a multidisciplinární atmosféra Hospodářské společnosti byla zaměřena na praktický výzkum. Přímým pokračovatelem muzea Mendelovy Hospodářské společnosti je dnešní Moravské zemské muzeum, které v roce 1962 založilo Genetické oddělení Gregora Mendela. Toto oddělení pak vybudovalo Mendelianum, otevřené v roce 1965.

Akce ke 150. výročí od zveřejnění objevu J. G. Mendela:

    V letošním roce uplyne 150 let od okamžiku, kdy JGM poprvé přednesl svou objevitelskou teorii přenosu dědičných jednotek, a to právě v Brně. Bylo to formou dvoudílné přednášky pro Přírodozkumný spolek dne 8. 2. a 8. 3. 1865 v tehdejší reálce v Jánské ulici. V časopise téhož spolku pak byla Mendelova práce vydána formou odborného článku v roce 1866 a rozeslána více než stovce institucí po celém světě. K těmto významným výročím připravilo MZM bohatý program, neboť JGM zviditelňuje Brno i naši zemi na kulturní a vědecké mapě světa.

    Akce pod hlavičkou Mendel Forum 2015 pro zájemce o život, dílo i ideový odkaz Mendela pro experty, pedagogy, studenty a vůbec veřejnost jsou ve trojím rozsahu: na jednu neděli, na celý víkend nebo na týden. Neděle s Johannem Gregorem Mendelem bude probíhat 8. února 2015 od 10.00 hod. v objektu SŠPOS, Jánská 22, Brno (bývalá vyšší reálka), ve škole, kde JGM zveřejnil svůj objev. Vernisáž výstavy s doprovodnou přednáškou poprvé otevírá budovu někdejší Mendelovy reálky veřejnosti. Mendel zde působil jako učitel, ve stejné budově měl sídlo také Přírodozkumný spolek, na jehož půdě Mendel zveřejnil svůj dnes světoznámý objev. O rok později vyšla Mendelova práce v časopise tohoto spolku a byla rozeslána do světa.

    Víkend s J. G. Mendelem (Weekend with J. G. Mendel) se chystá na 6. až 8. března 2015 v Centru Mendelianum – Muzejní 1, Brno, za účasti zahraničních hostů a s jednacím jazykem angličtinou. Součástí bude inaugurace Centra Mendelianum, představení nové odborné knihy zabývající se životem a dílem J. G. Mendela a přednáška jejího autora prof. Jana Kleina z USA, který je pro svůj přínos k imunogenetice považován za pokračovatele JGM. MZM chystá v roce 2015 překlad této unikátní publikace. V této souvislosti připomeňme, že MZM vydalo cca před deseti lety publikaci Genetika za železnou oponou, která je v muzeu zájemcům k dispozici.

    Pokud jde o Týden s J. G. Mendelem ten má termín od 6. do 12. 3. 2015 v Centru Mendelianum, Muzejní 1, Brno, zahrnuje prohlídka výstavy o JGM i jeho proslulých rostlin. Mezi další akce patří procházku historickými částmi Brna spojenými s s působením JGM. Na 8. 3. v 11 hodin je pak naplánováno slavnostní otevření Centra Mendelianum jako komplexního zázemí pro vědu, výzkum, popularizaci a vzdělávání. Navazující akce pro veřejnost a školáky přiblíží lidem, jak fungují geny a genetické informace, ale i výběr ze stále aktuálních Mendelových myšlenkek a mnohé výstupy bádání na téma Mendel, Nobel a genetické příběhy.  (vž)

 

Vlevo: Mendel pracoval ve svých genetických výzkumech zejména s hrachem. – Vpravo: Sledování biologického materiálu v Centru Mendelianum.
Vlevo: Vosková figurína J. G. Mendela v životní velikosti (Centrum Mendelianum, MZM Brno). 
 Vpravo: Pokračování Mendelova díla…

Foto: Petr Michl (2) a Václav Žalud (2)