Vizionářský němý film, který byl dlouho ztracený

„Město bez Židů“

12.12.2017 21:20

    Němý film, který předpověděl holocaust, byl natočený podle předlohy židovského novináře Huga Bettauera rakouským režisérem Hansem K. Braslauerem a měl premiéru v roce 1924 ve Vídni, zmítané už tehdy antisemitismem a nacionalismem. Vypráví příběh města Utopie, jež je v ekonomické krizi po první světové válce, kde starosta i občané žádají vyhnání Židů. Během 2. světové války byl Bettauer zavražděn nacisty a snímek byl z pochopitelných důvodů zakázán; na 70 let se nadobro ztratil. Filmový pás v plné verzi byl objeven teprve loni na pařížském bleším trhu. Nyní čeká v Rakouském filmovém archivu na digitalizaci. Po válce byla dostupná pouze cenzurovaná kopie, kterou objevili nizozemští archiváři, a neúplnou kopii v roce 1991 zrestaurovali.

    Letos v listopadu se film za živého doprovodu orchestru BERG promítal v Sušici na mezinárodní konferenci „Fenomén venkovských Židů“ za účasti zahraničních i domácích odborníků zaměřených na dokumentaci života venkovských Židů u nás i v Evropě.  (eb)