"Mezigenerační mírové rozhovory" na Chodově

13.02.2020 19:25

    HWPL pořádalo “Mezigenerační mírové rozhovory” v Chodovském domově seniorů 4. února mezi mládeží HWPL a seniory žijícími na Chodově. Událost byla uspořádána pro rozšíření kultury míru a vytvoření platformy, kde senioři a mládež mohou diskutovat a nacházet porozumění k vedení celé generace skrze mezigenerační rozhovory.

    Akce se zúčastnilo asi 40 osob, z toho 25 seniorů žijících v domově seniorů na Chodově. Hovořilo se o snech z mládí v rámci tématu „Poselství, které by generace starších ráda předala mládeži: Mír“. Během akce si účastníci připomenuli, jak moc oběť a úsilí našich předků napomohly dosáhnout současného míru a ovlivnit tak život generací po nich.

    “Mezigenerační mírové rozhovory” se konaly poté, co HWPL poprvé navštívilo chodovský domov seniorů 6. ledna a oficiálně nabídlo mezigenerační diskuzní klub, kde by se dalo sdílet o hodnotě míru. V domově seniorů je mnoho lidí, kteří se narodili ve 30. a 40. letech minulého století, během Druhé světové války a prožili historii České republiky od války až do současnosti.

    Během rozhovorů většina seniorů zdůrazňovala „hodnotu svobody“. Jeden z rezidentů chodovského domova seniorů prohlásil, „V Česku byla svoboda potlačena nacisty a po nich v potlačování svobody pokračovali komunisté. Nemohli jsme mít svobodu a bylo nemožné mít sen. Závidím svobodu, kterou zažívají mladí lidé, mohou se učit a zažívat mnohé věci.“

    „Tato svoboda je něčím, co si můžeme užívat, protože bylo dosaženo éry míru. Mír a svoboda jsou hodnotami, kterých musí být aktivně dosaženo a musí být soustavně udržovány, nelze očekávat, že jich dosáhneme jen tak – bez úsilí. Pro udržení těchto hodnot je nejdůležitější neustále pracovat s respektem a vzájemným porozuměním,“ dodala.

    Slečna Zuzana, členka HWPL řekla, „Nasloucháním snů seniorů, když byli mladí, nás přiměje se zamyslet nad tím, že jsme všichni jednou byli mladí! Naši rodiče a prarodiče nebyli superlidé od počátku, byli jako my. Ale díky rodině se z nich stali zodpovědní dospělí – aby ochránili své rodiny a milované, právě to je učinilo superženami a supermuži. Ano, ochránili jste nás a náš národ od války a smrti. Ještě jednou Vám moc děkujeme, že pro nás v minulosti podstoupili takovou oběť."

    Mezigenerační mírová diskuse v domově pro seniory Chodov se bude i nadále konat na různá témata související s mírem. V rámci projektu Legislate Peace Project (dále jen LP projekt) plánuje organizace HWPL vytvořit platformu pro mezigenerační diskuzi za spolupráce s dalšími účastníky z řad různých organizací.

    HWPL, mezinárodní nevládní nenáboženská organizace patřící pod OSN ECOSOC, pracuje na LP projektu mezinárodního rázu se záměrem propagace globálního mírového hnutí pro vytvoření mezinárodního zákona. LP Projekt zahrnuje nejenom obecnou dobrovolnickou práci, ale také různorodé aktivity k dosažení udržitelného míru, včetně protiválečných hnutí, mírového vzdělávání, pořádá mírová novinářská fóra a mezináboženské debaty a je nyní propojeno s mezinárodními organizacemi, vládními agenturami, politickými, vzdělávacími a náboženskými představiteli a médii ve více než 192 zemích.

KATEŘINA DAVIDOVÁ