Mikulášská nadílka pro malé pacienty

30.11.2016 15:15

    Každý rok v adventním čase jsou do brněnské zoo zváni malí pacienti, kteří jsou v péči Kliniky dětské onkologie v Brně. Tentokrát to bude v úterý 6. prosince od 13 do 16 hodin. Bude to v pořadí 19. Mikulášská besídka a celkem 90. návštěva onkologických pacientů v zoo. Program začne v přednáškovém sále správní budovy, kde děti a další hosty přivítají zpěvem vánočních koled studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pod vedením PhDr. Blanky Knopové. Vánoční pohádku „O čertu Hadrubovi“ zahraje divadlo Paravánek. Druhá část setkání se odehraje u vánočního stromu na Beringii, kam dorazí i Mikuláš, anděl a čert. „Děti dostanou dárečky a navštíví je také naši chovatelé, kteří přivedou irského koba a poníky. Velkým zážitkem je pro děti to, že si mohou zvířata nejen pohladit, ale také je nakrmit. Je to vždycky velký svátek pro naše dětské hosty, ale také pro nás, zaměstnance zahrady,“ řekla Zuzana Sommerová ze stanice zájmových činností Zoo Brno.

    Zoo Brno spolupracuje s Klinikou dětské onkologie FN Brno již od roku 1998. Od té doby se uskutečnilo celkem 89 návštěv, kterých se zúčastnilo 1 497 dětí v doprovodu rodičů nebo zdravotníků. Velkou zásluhu na organizaci návštěv onkologicky nemocných dětí má od samotného počátku prof. MVDr. Dagmar Ježková. Dík patří také Aleši Jaroškovi a Pavlu Petrovi z cestovní kanceláře Al&Pa, kteří od roku 2005 vozí děti sponzorsky autobusem z nemocnice do Zoo Brno a vozí je po areálu zahrady.

MONIKA BRINDZÁKOVÁ