Mizejí a přicházejí

08.12.2017 15:30

    V Mramorových sálech Moravského zemského muzea v Brně probíhá dílčí výstava ze sbírek Entomologického oddělení, která dokumentuje změny ve skladbě hmyzích druhů v našem koutu Evropy. Některé druhy mizí a to zdá se nenávratně, jiné se objevují, říká se jim nepůvodní – ale je docela možné, že se zde zabydlí… tak třeba kudlanka nábožná, dříve rarita, dnes ji můžete objevit v  brněnských parcích, kterak spojuje příjemné s užitečným a při milování konzumuje samečka. Ve slunných podzimních dnech se na parapetech a balkonech odehrávala invaze slunéčka východního, v lužních lesích se zabydlel tesařík alpský, ale ztráta mnoha druhů je evidentní – kdypak jste naposled viděli modráska, nebo obyčejného běláska – a mohou za ni nejen postřiky, ale i mnohé další způsoby hospodaření, např. několikeré sečení trav, a též zvyšování průměrných teplot, atd. Výstavku v Mramorových sálech provází i plastiky Veroniky Richterové a jsou to vskutku plastiky, neboť jsou z plastu, všelijaké hmyzí potvůrky, potkat je nepřipraven, tak se leknu…

    Veronika Richterová plánuje na jaro dílnu pro děti, kde si budou moci děti i dospělí z PET lahví vyrobit obdobnou příšerku.

    Výstava koná se v Mramorových sálech Biskupského dvora, Muzejní 1. Potrvá do 3. června 2018.

Text a foto: LADISLAV VENCÁLEK