Mládežnická diplomacie pomáhá zlepšit mezinárodní situaci

29.08.2017 16:05

    První mezinárodní kulatý stůl mládežnické diplomacie za mír se uskutečnil v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

    Na téma co můžeme udělat pro mír a spolupráci našich zemí na něm rokovali partneři spolku Mezinárodní kulturní institut Klíč, mluvčí dětské platformy konference na 35. zasedání OSN v Ženevě, atašé Světového festivalu mládeže a studentstva v Soči. Také účastníci letošních směn Mezinárodního letního tábora středoškoláků v Artěku, projektu Sešit přátelství v ČR, studenti 1. gymnázia v Novosibirsku a rovněž zástupci českých i polských škol. Zdůraznili, že vzájemná komunikace mezi mladými různých států a výměna informací kultivuje sociálně-kulturní prostředí mezi nimi. A to bez ohledu na národnost, rasu, náboženství atd.

    První tajemnice Velvyslanectví Ruské federace v ČR Jekatěrina Barančejeva jako předsedkyně poroty, předsedkyně spolku Mezinárodní kulturní institut Klíč v Praze Anna Jevsina a další osobnosti ocenily mezi účastníky nejlépe sepsané eseje se zadáním: Mladí diplomaté  diplomaté míru! Studenti středních škol několika zemí se pak tázali v rozpravě skutečné diplomatky Barančejevy, jak profesionální diplomaté zvládají mírové vztahy ve složitých politických situacích ve světě. Chtěli vědět, jak se dají uplatnit diplomatické principy v každodenním životě člověka a v jeho životním způsobu. Zajímali se též o zdokonalování znalostí studentů v tříbení přehršle informací okolo sebe tak, aby se vyznali v tom, co je pravda a co je podvrh např. v sílící protiruské propagandě.

    Účastníci kulatého stolu si prohlédli pamětihodnosti středu Prahy a na pozvání českých senátorů zavítali do Valdštejnské zahrady na mezinárodní koncert dětí a mládeže s názvem Život je krásný (podle stejnojmenného italského oscarového filmu N. Piovana z r. 1997). Aplaudovali tam pestré paletě vokálních stylů i tanců, např. vystoupení mladého populárního zpěváka Nikity Volkova.

    Na pražský kulatý stůl naváže od 31. srpna do 2. září Mezinárodní tábor na Královéhradecku a Ples s ústředním tématem Život je překrásný!, a to na zámku v Novém městě nad Metují.  (vž)

 

Vlevo: Posluchači koncertu ve Valdštejnské zahradě. – Vpravo: Účastníci kulatého stolu.

Foto: Václav Žalud