Mladí odhazují konvence a vlastenectví

04.12.2013 17:35

    Starší lidé častěji zohledňují při výběru zaměstnání finanční situaci rodiny a tráví více času domácími pracemi než mladí. Přesto přibývá konfliktů v rodinách. Mladá generace neváhá prosazovat svůj názor i přes nesouhlas rodičů, ať už jde o piercing či tetování nebo třeba vlastenectví. Není divu, v některých ohledech totiž žijí obě generace v úplně jiném světě.

    Vyplývá to z průzkumu společnosti Datank mezi lidmi ve věku 15–25 let a 45–55 let, který se zaměřil na rozdíly v jejich názorech a chování ve vybraných životních situacích. Mladé i starší lidi sice spojují liberální postoje k manželství a rodinnému životu, jejich reálné chování se však často značně liší. Podíl mladých lidí, kteří mají konflikty se svými rodiči, se za posledních 30 let téměř zdvojnásobil. Mezi mladými se tak v současnosti konfliktům s rodiči vyhne jen asi každý desátý člověk.

    »Možná trochu překvapivě se mladí a starší lidé příliš neliší, pokud jde o základní životní priority – jako je dobrá práce, možnost rozvíjet své záliby, vybudovat si rodinné zázemí, nebo třeba v tom, jak přistupují k penězům. Rozdíly vidíme především v odlišném estetickém cítění, mladí lidé navíc tolik nedbají na své soukromí a také se u nich vytrácí národní hrdost,« vysvětlil Ondřej Pivoňka, jeden z autorů výzkumu.

    V mnoha ohledech mají mladí a starší lidé odlišná očekávání. Pro 69 % mladých je důležité žít pestrým společenským životem, zatímco mezi staršími to považuje za důležité jen necelá polovina lidí. Mnohem větší význam přikládají výchově dětí a péči o rodinu. Ve svém volném čase devět z deseti mladých pravidelně brouzdá na internetu, zatímco mezi staršími lidmi je to jen 71 %. Podobný podíl starších lidí pravidelně sleduje televizi nebo filmy, zatímco mezi mladými televize příliš netáhne. Pravidelně ji sleduje už jen o málo víc než polovina mladých lidí (55 %). Další oblíbenou aktivitou mladých je sport (42 %), mezi staršími je přitom sportovců dvakrát méně (21 %). Více než polovina lidí ze starší generace se zase ve svém volném čase věnuje domácím pracím nebo práci na zahradě apod., zatímco mezi mladými je těch, kteří doma pravidelně pomáhají, jen necelých 40 %.

Od kolika let je člověk starý?

    Výrazné rozdíly existují ve vnímání toho, do kdy je člověk ještě považován za mladého. Mladí lidé si pod výrazem „starý člověk“ nejčastěji představí někoho ve věku 61 až 65 let, zatímco starší lidé by podobné označení nejčastěji přisoudili lidem starším než 75 let.

    S odlišným vnímáním věku souvisí také odlišné estetické cítění. Vůbec nejvýrazněji se rozcházely názory obou generací na piercing a tetování. »Piercing má v oblibě necelá polovina mladých, mezi staršími má k piercingu pozitivní vztah jen asi čtvrtina lidí. U většiny starších lidí naopak budí pohoršení, zatímco mezi mladými piercing vadí jen necelé třetině lidí. Tetování se zase líbí přibližně 68 % mladých, zatímco mezi staršími lidmi je to jen necelá polovina,« dodal Pivoňka.

Internet a zobrazování nahoty

    Mladí lidé jsou také mnohem liberálnější, pokud jde o jejich soukromí. »Až 83 % mladých uveřejňuje na internetu své fotografie. Mezi staršími lidmi je naopak necelá polovina těch, kteří své fotografie na internet zásadně nedávají. Zajímavý je také podíl lidí, kteří na internet umisťují své intimní fotografie, v obou věkových skupinách je to mezi 2 až 3 %,« vysvětlil Pivoňka.

    Obě generace se liší i v tom, do jaké míry považují internet za veřejný prostor. Více než polovina mladých nepovažuje stahování z internetu za nic nepřípustného, mezi staršími jsou naopak necelé dvě třetiny těch, kteří si myslí, že by mělo být stahování nějakým způsobem omezeno. Naprostá většina mladých lidí využívá sociální sítě, mezi staršími lidmi jsou to necelé tři čtvrtiny. Hlavní důvody využívání sociálních sítí jsou přitom podobné u obou skupin – nejčastěji je to komunikace s přáteli, „personalizované zpravodajství“, tj. sledování zajímavých odkazů přátel nebo vyhledávání starých známých, spolužáků apod.

    Starší lidé jsou možná trochu překvapivě výrazně otevřenější k zobrazování nahoty na internetu i v jiných médiích. Ve vhodném provedení ji schvaluje 90 % z nich a jen necelé tři čtvrtiny mladých. Přitom až 57 % mladých a 52 % starších lidí si myslí, že nahoty je v médiích příliš.

Staří Češi a mladí Evropané

    Až 70 % lidí ze starší generace cítí hrdost na to, že jsou Češi. Podobně se cítí ve vztahu k Evropě nebo konkrétnímu místu, ze kterého pocházejí. Mladí lidé jsou výrazně častěji hrdí na příslušnost k Evropě (80 %), naopak méně často cítí hrdost na to, že jsou Češi nebo obyvatelé konkrétního města nebo obce (60 %).

    Rozdíly v národnostním cítění se projevují i v rozdílné ochotě bojovat za vlast. V případě válečného konfliktu by byla ochotna jít do boje necelá polovina mladých a více než polovina lidí ze starší generace. Za vlast by však stále byla ochotna bojovat většina českých mužů – mezi mladými je to 54 % a mezi staršími by se zbraně chopilo dokonce 62 % mužů.

Životní styl a mezilidské vztahy

    »Jedním z důvodů toho, že mezi mladší a starší generací není v každodenním životě ještě více zásadních rozdílů, je i to, že starší lidé se snadno přizpůsobují rychlému tempu doby. Např. v přístupu k nejnovějším technologiím má sice mladší generace jasně navrch, ale ta starší se jí i v tomto ohledu překvapivě často přibližuje. V jiných ohledech, jako je např. zobrazování nahoty v médiích, je starší generace dokonce ještě otevřenější než ta mladší,« komentoval výsledky Pivoňka z agentury Datank.

    Ve vztahu k alkoholu a dalším návykovým látkám jsou na tom obě generace celkem podobně. Mezi mladými i staršími lidmi je zhruba jedna desetina abstinentů a přibližně dvě třetiny nekuřáků. Mladí však dvakrát častěji popíjejí i několikrát do týdne, mezi staršími ročníky je zase více každodenních kuřáků. Starší lidé mají v porovnání s mladšími nižší práh tolerance vůči pití alkoholu, kouření a tzv. lehkým drogám, např. k marihuaně, jejíž kouření považuje za přijatelné každý třetí mladý člověk, ale jen jeden z pěti starších lidí.

    Uvolnění konvencí se u mladé generace projevuje i v dalších ohledech. Např. přijít včas na pracovní schůzku považují za důležité jak mladí, tak starší lidé. Ti se však na rozdíl od mladých mnohem častěji snaží se stejnou pečlivostí dorazit včas, i když jde o setkání s přáteli nebo s někým z rodiny. Většina lidí ze starší generace se také snaží dodržet dané slovo i za cenu komplikací, zatímco mezi mladými je to jen necelá polovina.

    Do elektronického dotazování Datank se zapojilo 1000 respondentů z celé ČR.  (vž)