Modrotisk je považován za tradiční české řemeslo

08.07.2017 10:15

    České centrum ve středu Vídně plánuje na 5. října 2017 vernisáž výstavy o modrotisku. Zde, ve vídeňské ulici Herrengasse 17, potrvá do konce prosince. Výstava je odezvou na březnovou nominaci modrotisku na zápis do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO.

    „Výstava Modré inovace představí tradiční český modrotisk a jeho odkaz v současnosti. V minulosti totiž byly české země považovány za textilní velmoc. Třeba Brnu, zvanému předměstí Vídně, se říkalo český Manchester. Modrotisk označují odborníci za tradiční české řemeslo,“ informovala Pavla Rašnerová, pracovnice vnějších vztahů Českého centra ve Vídni. Výstava je koncipována jako putovní, ve Vídni bude mít premiéru. Pak má putovat do dalších zahraničních Českých center. Přednostně zavítá do zemí, ve kterých má modrotisk tradici.

    „Předpokládáme, že zájem bude i z jiných států,“ dodala Rašnerová. Vysvětlila, že textilní průmysl patřil k nejstarším odvětvím a významným pilířům českého hospodářství. Řemeslně i výtvarně velmi kvalitní výrobky vznikaly od padesátých let v instituci Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). Ta byla i centrem pro moderní a experimentální tvorbu modrotisku. Díky spolupráci vynikajících výtvarníků a skvělých řemeslníků v ÚLUV vznikají originální výrobky, které používají tradiční postupy v aktuálních souvislostech. Tento kreativní přístup nemá v středoevropském prostoru obdobu. Pro zahraniční veřejnost to může být velký objev.

    V 90. letech minulého století se poslední fungující modrotiskové dílny na území ČR, příslušející rodinám Danzingerových a Jochových, osamostatnily. Přestože v současnosti zhotovují i jiný sortiment, navazují na práci svých předků. Pracovníky a vedoucími obou provozoven jsou přímí potomci jejich zakladatelů. Vlastní formy s původními vzory, které se uplatňovaly na lidovém oděvu regionů, do nichž dílny tradičně své zboží dodávaly a pravidelně s nimi pracují. V současnosti preferuje řada českých designérů kvalitu ruční práce, řemeslný um, vazbu na tradici a originalitu. Tradiční modrotisk má stále silný potenciál. V rukou mladých tvůrců je to jedinečný materiál.

    Motivací pro prezentaci českého modrotisku byl návrh na zapsání této tradiční technologie na seznam nehmotného světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Výstava se nejdříve představí v zemích střední Evropy včetně ČR, které podaly společně návrh na zapsání (Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Česko, Německo). Zdá se, že zájem o výstavu bude napříč sítí Českých center nejen v Evropě.

    Jaký je odraz potenciálu techniky modrotisku pro současný svět módního průmyslu, včetně inovací? Výrobci uznávají využití modrotisku v současném oděvním designu. Potřebují podporu mladých českých módních designérů, kteří ve své tvorbě zohledňují a znovu využívají tradiční řemeslné techniky (včetně modrotisku). Česká centra proto plánují organizovat návštěvy současných módních návrhářů v tradičních modrotiskových dílnách.  (vž)