Moravské zemské muzeum otevřelo další specializované pracoviště

31.03.2015 18:55

    V Hudcově ulici v Brně bylo zejména díky úsilí pracovníků Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea otevřeno Centrum kulturně-politických dějin 20. století. Jedná se o vědecko-výzkumné, sbírkotvorné, dokumentační a edukační pracoviště, zaměřené – jak už vyplývá z jeho oficiálního názvu – hlavně na kulturně-politické dějiny bývalého Československa, ale s přesahem do 21. století, tedy i se zaměřením na dosavadní dějiny samostatného Česka. Přesahy jsou ovšem nejen dějinné, ale také oborové, poněvadž práce Centra se pochopitelně bude propojovat s prací dalších oddělení – především historie, dějin literatury, dějin divadla a dějin hudby. V Centru návštěvník nalezne nejen badatelny a pracovny zaměstnanců, ale samozřejmě především velmi zajímavé archivy různých písemností a dokumentů osobností, které se zapsaly do našich kulturních dějin. Mezi archiváliemi zaujímají přední místo fondy tvůrců, kteří vystupovali proti totalitě v období tzv. normalizace: Pavla Kohouta, Jiřího Gruši, Oty Filipa, Jana Tesaře, Boženy Komárkové, Miroslava Petruska, Rogera Scrutona, ale i Jana Trefulky, Milana Uhdeho a dalších. Pracovníci Centra připravují řadu zajímavých přednášek a nabízejí možnost studijních návštěv nejenom našim, ale i zahraničním badatelům.  (art)

 

Vlevo: Vysokoškolský diplom Jiřího Gruši.  Vpravo: Z expozice Centra v Hudcově ulici v Brně.

Foto: Petr Michl