Muzejní podzim nabízí další zajímavé akce

12.10.2015 16:50

    Propast Macocha je známá od pradávna, z pohledu historie je to poměrně nedávno, kdy člověk pronikl labyrintem chodeb, podzemních jezer a řek do dnes slavných jeskyní. Expedice nadšenců vedená profesorem Karlem Absolonem vstoupila do předního dómu Punkevních jeskyní 26. září 1909. Rozsáhlý jeskynní systém pak zkoumali až do roku 1933. Krápníkové jeskyně byly zpřístupněny veřejnosti v průběhu třicátých let 20. století. Dokumentární film Josefa Lachmanna z roku 1937 popisuje historii těchto výzkumů. – Projekce Tajemství Macochy – prvního zvukového přírodovědného filmu Karla Absolona z roku 1937 s následnou besedou (Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.) se bude konat ve středu 14. října 2015 v Pavilonu Anthropos, Pisárecká 5, Brno, v 17 hodin.

    Před sto dvaceti lety se konala v Praze významná Národopisná výstava českoslovanská, na které se představilo i Brněnsko. Výročí připomene Vzpomínkový večer v Paláci šlechtičen na Kobližné ve čtvrtek 15. října 2015 od 18 hodin. Pořadatelem je Sdružení přátel folkloru v Brně a Etnografický ústav MZM. V programu vystoupí folklorní hudební skupiny Podskalák Troubsko, Kyničan Moravské Knínice, Vrčka Šlapanice, chasa a mužáci ze Žatčan, Rozmarýna z Újezdu u Brna, Ochozská chasa a chasa z Telnice. Od 20 hodin pak bude následovat beseda u cimbálu s CM Líšňáci.  (št)