Devatenáct projektů získá téměř 1,4 milionu korun

Na podporu dobrého sousedství

21.06.2015 12:30

    Jarní kolo Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny opět ukázalo, že sousedské vztahy nejsou lidem v krajích lhostejné. Do grantového programu s podtitulem „souSedíme si“, který počátkem března 2015 vyhlásila Poštovní spořitelna, se přihlásilo 120 neziskových a příspěvkových organizací a obcí. Devatenáct z nich bylo úspěšných a získalo finanční podporu pro svůj projekt. V rámci této grantové výzvy Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA rozdělila 1 363 520 korun.

    Z devatenácti úspěšných projektů získalo pět projektů částku přesahující 90 tisíc korun. Maximální výše grantu byla pro tento rok stanovena na 100 tisíc korun. „Mezi nejaktivnější regiony z pohledu přihlášených projektů patřily Jihomoravský a Středočeský kraj: z každého z nich pocházelo sedmnáct žádostí. Následovaly Praha a Moravskoslezský kraj s jedenácti žádostmi,“ říká Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti Poštovní spořitelny. O pomyslné třetí místo mezi nejaktivnějšími regiony se pak dělí Jihočeský a Královéhradecký kraj, každý s devíti žádostmi.

    Cílem výzvy „souSedíme si“ je přispět ke zlepšení sousedských vztahů v regionech, přičemž jednou ze základních podmínek pro přihlášení projektu do programu byla aktivní účast občanů na přípravách a realizaci projektu. Sousedské vztahy jsou hlavním motem Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny již druhým rokem. O atraktivnosti tématu svědčí nejen vysoký počet přihlášených žádostí, ale i obsah samotných projektů.

    Československá obchodní banka, včetně obchodních značek Era a Poštovní spořitelna, podporuje komunitní projekty v regionech už od roku 2007. Za tu dobu v regionech rozdělila více než 24 milionů korun. Druhé letošní kolo Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny bude vyhlášeno 2. září a uzávěrka proběhne 14. října. Odborným garantem programu je Nadace VIA.  (ms)

 

Podpořené jihomoravské projekty

 

„Mami, babi, nemám v čem tancovat!!!“

Organizace: Obec Blatnička

    Obec Blatnička se nachází na úpatí Bílých Karpat, přesně v subregionu Slovácka, který je známý především dobrým vínem a udržováním folklorních tradic. Žije zde 450 obyvatel. Projekt „Mami, babi, nemám v čem tancovat!!!“ vychází ze společných setkávání při zhotovování dětských krojů nejen pro místní folklorní kroužky, ale pro všechny děti od 3 do 18 let. Zapojením maminek, tetiček a babiček do šití krojů pro děti a mládež chtějí organizátoři seznámit nejmenší i dospívající s technikou šití krojů, popřípadě je i něco naučit. Cílem projektu je podpořit hrdost, lásku a úctu ke kulturnímu bohatství Slovácka.

    Projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč.

 

Překročme řeku

Organizace: Černovické sdružení, Brno

    Projekt oživuje a zkvalitňuje veřejný prostor kolem řeky Svitavy, který se rozkládá mezi brněnskými městskými částmi Černovice, Střed a Jih. Nábřeží Svitavy zde tvoří zajímavou klidovou zónu, která je doplněna jedinečnou industriální architekturou. Projekt v první fázi nabídne veřejnosti možnost zapojit se do zkvalitňování prostředí nábřeží, a to prostřednictvím výroby mobiliáře z recyklovaných materiálů, úklidu břehů řeky a přípravy přístavišť pro další fázi. Náplní druhé fáze bude vlastní seznámení obyvatel blízkého okolí s možnostmi, které dané území nabízí. Součástí komunitně orientovaného dne budou aktivity pro děti i dospělé: dětské dílny, neckiáda, komentované prohlídky areálu a okolí, divadelní představení na březích řeky, příjezd parního vlaku na železniční vlečku, koncert či možnost využít místní lukostřelecký areál. Jsou naplánovány aktivity vedoucí k trvalé údržbě prostranství a využití místa.

    Projekt byl podpořen částkou 95 500 Kč.