Nahlédnutí do života moravské šlechty

03.08.2017 14:15

    V současných horkých dnech přijde vhod i návštěva hradů a zámků, jejichž silné zdi poskytují vítaný chládek. Doporučuji třeba návštěvu Státního zámku v Bučovicích, který je podle mého názoru poněkud stranou návštěvnické pozornosti. Je to však unikátní ukázka renesančního stavitelství u nás. Má třípatrové arkádové nádvoří, obdiv budí také kamenná kašna na nádvoří a především sály s manýristickou výzdobou. Skutečnou kuriozitou je tzv. Zaječí sál. Zdobí ho výjevy z obráceného světa, v němž vládu nad lidmi převzali zajíci.

    Návštěvníkům však doporučuji nejen dosavadní prohlídkové okruhy. Od 30. června 2017 přibyla na zámku nová stálá expozice, nazvaná Moravský aristokrat v labyrintu světa. Jejím kurátorem byl Michal Konečný, vystavené exponáty pocházejí ze sbírek Národního památkového ústavu. Tato interaktivní expozice umožňuje nahlédnout do života moravských šlechticů, kteří se podíleli na všeobecném kulturním a hospodářském rozkvětu v našich zemích na přelomu 16. a 17. století. A tak se prostřednictvím nové expozice můžeme blíže seznámit s Janem Šemberou z Boskovic, jedním z  nejbohatších moravských velmožů, který nechal zámek v letech 1575–1585 postavit. Dozvíme se také mnohé zajímavosti o předních šlechticích té doby – o Karlu starším ze Žerotína, knížeti Karlu z Lichtensteina, Zachariáši z Hradce a dalších. Můžeme si prohlédnout nejen jejich portréty, ale také další sbírkové předměty. Patří mezi ně zbraně, knihy, mapy, nobilitační listiny, dobové textilie, goblény i šperky, např. kopie Řádu Zlatého rouna.

    Mezi exponáty je i železná truhla na peníze. Je opravdu velká a bytelná, což svědčí o tom, že renesanční šlechta nouzí rozhodně netrpěla. Návštěvnice rodu ženského se mohou více dozvědět o osudech šlechtických dam, které sice zůstávaly stranou pozornosti, ale dovedly své muže zastoupit i při správě panství. Obdiv vzbuzuje replika renesančních šatů Anny Marie Šemberové z Boskovic, manželky knížete Karla I. z Lichtensteinu.Tak až nebudete vědět, kam se v tomto horkém létě vypravit, zajeďte si na zámek v Bučovicích. Nebudete litovat.

VĚRA RUDOLFOVÁ