Připomeneme si odkaz slavného vojevůdce

Největší Brňan 17. století

10.08.2017 21:05

    Narodil se v srpnu 1608 v přístavním městě La Rochelle. Jako mladý odešel z Francie a vstoupil do švédské armády. Pro neshody s nadřízenými ji však záhy opustil a přidal se na stranu Habsburků. Vedl si zdatně, v březnu 1645 ho císař Ferdinand III. jmenoval velitelem Brna. Události té doby jsou natolik významné, že si je připomínáme i po více než 370 letech – každý rok v srpnu slavíme Den Brna.

    Jean-Louis Raduit de Souches v roce 1645 uchránil město při obléhání před téměř dvacetinásobnou přesilou vojsk švédského generála Lennarta Torstensona. Byl to obrovský triumf, jeho kariéra strmě rostla. Stal se generálem, poté polním maršálem a velitelem císařských vojsk na Moravě. Bojoval proti Švédům v Pomořansku a proti Turkům v Uhrách. Závěr svého života prožil na moravských statcích, jimiž ho obdarovali habsburští císařové. Duchovním centrem jeho panství byly Hluboké Mašůvky, z nichž udělal dodnes známé poutní místo. U tamního léčivého pramene vybudoval kostel a lázně s hostincem. Zemřel v srpnu 1682 v Jevišovicích, jeho ostatky jsou uloženy v brněnském kostele sv. Jakuba. Na památku úspěchu při obraně města Brna byla na Špilberku umístěna jeho bysta (viz obrázek).

>><<

    S obléháním Brna je spjata známá pověst, která vysvětluje tradici, proč se na Petrově v poledne zvoní o hodinu dřív.

    Švédové pod vedením generála Torstensona obléhali Brno už téměř čtyři měsíce, jejich útoky však nevedly k cíli. Malá skupina obránců města úspěšně odolávala obrovské přesile. V polovině srpna podnikl velitel generální útok s tím, že pokud město nepadne do poledne, obléhání skončí a vojsko odtáhne pryč. Jeho výrok se údajně donesl Brňanům. Traduje se, že tenkrát někoho napadlo začít zvonit na Petrově o hodinu dřív. Generál Torstenson dostál svému rozhodnutí a obléhání ukončil. Brno bylo zachráněno a na připomínku této události se ozývají zvony z katedrály sv. Petra a Pavla každý den už v 11 hodin. Je to však jen pověst…

>><<

    V předvečer Dne Brna 2017 si přišlo početné publikum vyslechnout přednášku o mládí Raduita de Souches. O slavném vojevůdci přijel přímo z jeho rodného města vyprávět francouzský historik prof. Philippe Marty. Přivezl fotografie, plány, mapy a dobové dokumenty, odpověděl i na zvídavé otázky posluchačů. O bravurní překlad z francouzštiny se postarala předsedkyně Spolku přátel Raduita de Souches Mgr. Jana Amadou, autorka projektu česko-francouzské spolupráce mezi Brnem a La Rochelle. Slavného vojevůdce označila za největšího Brňana 17. století. (Toto slovní spojení používá i v názvu své knížky „Jean Louis Raduit de Souches: největší Brňan 17. století aneb Jak francouzský důstojník Brno zachránil“.)

    Jak už bylo řečeno, jednu z nejslavnějších kapitol města si každoročně připomínáme při Dnech Brna. Letos se tato slavnost uskuteční v pátek 11. a v sobotu 12. srpna. V programu nechybějí šermířské souboje, dobový jarmark, prohlídky brněnského podzemí, vystoupení hudebních skupin či kejklířů, jezdecké exhibice, pochod vojsk na Kraví horu, ukázky bitev, bude i závěrečný sobotní ohňostroj.

    Jména hrdinů bychom neměli zapomínat. Brňané si váží odkazu Raduita de Souches. Jeho památku uctí v sobotu dopoledne přímo u náhrobku v kostele sv. Jakuba. Naproti tomu v rodném městě La Rochelle jméno jednoho z nejschopnějších vojevůdců třicetileté války téměř nikdo nezná. Potvrdil to i prof. Philippe Marty. Díky lidem ze Spolku přátel Raduita de Souches a užší spolupráci s francouzskými partnery se přece jen začíná blýskat na lepší časy. Což je dobře, brněnský hrdina si to plně zaslouží.  (jbo)