Zajímavá výstava v expozici Kultura nevidomých

Nezapomenutelné zásluhy Jana Drtiny

12.03.2013 10:15

    Jan Drtina – život a dílo. Tak nazvali pořadatelé právě zahájenou výstavu v Technickém muzeu v Brně. Řekne se jednoduše: život a dílo. V případě PhDr. Jana Drtiny (1918–1994) se za těmito prostými slovy skrývá usilovná, desítky let trvající práce pedagoga, který dal hudební vzdělání stovkám nevidomých a zrakově postižených žáků. Jeho zásluhou u nás vznikla první škola svého druhu na světě.

    Na slavnostní vernisáž výstavy přijel i viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR PhDr. Rudolf Volejník. Připomněl, že Jan Drtina na něho vždy působil zejména svým charismatem. Takovým lidem je třeba vzdávat vděk a úctu. Říkalo prý se „když už člověk musí oslepnout, nechť dostane vzdělání ve škole, kterou vede doktor Drtina“. Několika generacím nevidomých dal povolání učitelů hudby. Byli to většinou vážení a vyhledání pedagogové. Byl i strůjcem přepisování not pro nevidomé v bodovém písmu. Věnoval se tvorbě příležitostných skladeb ke sportovním hrám zrakově postižených žáků, mimořádnou zásluhu má v evidenci a propagaci skladeb nevidomých autorů. Pokusil se vytvořit přehled děl českých nevidomých hudebních skladatelů a vřadit jejich roztroušené skladby do českého hudebního fondu.

    Jan Drtina byl 34 let ředitelem hudební školy, která prošla bohatou historií, několikrát jí dokonce hrozilo zrušení. Zásluhou svého ředitele se ji však vždy podařilo zachránit. V roce 1976 se z ní stala konzervatoř pro mládež s vadami zraku – první svého druhu na světě. Ředitel Drtina vybudoval jedinečnou instituci, která dnes zajišťuje společensky uspokojivé zaměstnání pro stovky zrakově postižených. V roce 1960 dokončil studium na Vysoké škole pedagogické, vykonal rigorózní zkoušku a získal doktorát z pedagogiky, defektologie a sociální psychologie.

    V závěru roku 2012 se v budově dnešní Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené na Maltézském náměstí v Praze uskutečnila malá slavnost, která se navždy zapíše do historie zdejšího koncertního sálu. U vchodu byla slavnostně odhalena bronzová deska, hlásající nové pojmenování – Koncertní sál PhDr. Jana Drtiny. Tuto formu vyjádření úcty pro dlouholetého ředitele školy navrhl PhDr. Josef Smýkal, který nechal desku s Drtinovým jménem zhotovit na vlastní náklady. Člověk si v té souvislosti klade otázku, proč škola světového významu nenese právě jméno svého zakladatele. Snad tedy alespoň bronzová pamětní deska bude studentům navždy připomínat, kdo byl Jan Drtina.

    V úvodu vernisáže zahráli posluchači Konzervatoře Brno Toccatu a fugu d-moll Johanna Sebastiana Bacha upravenou pro pozounové kvarteto. A po slavnostním zahájení se u vystavených exponátů ještě dlouho vzpomínalo spolu s Rudolfem Volejníkem a Josefem Smýkalem na osobnost váženého hudebního pedagoga a výkonného umělce Jana Drtiny, jehož 95. výročí narození jsme si nedávno připomínali. Výstava v expozici Kultura nevidomých Technického muzea v Brně potrvá do 30. září 2013. Rozhodně si ji nenechte ujít. Je to velká inspirace pro každého z nás.  (jbo)

 

Foto z výstavy: Jaroslav Bobek