Novinářský potěr opět prokázal své kvality

27.05.2015 16:45

    Asociace středoškolských klubů ČR dělá záslužnou věc: letos už podeváté uspořádala celostátní soutěž Školní časopis roku. Její jihomoravské kolo bylo vyhodnoceno ve dnech 25. a 26. května v Brně za hojné účasti mladých redaktorů i jejich pedagogů, převážně samozřejmě učitelek; všichni ocenili i doprovodné semináře.

    Dvě až tři čísla svého časopisu do soutěže letos zaslalo sedmnáct škol (o čtyři více než loni), takže porota složená ze zástupců novinářských praktiků i teoretiků měla s posouzením dost práce. Nakonec rozhodla o vítězích, kteří se až na detaily nelišili od těch loňských. Mezi časopisy I. stupně zvítězily časopisy ZŠ a MŠ Nížkovice a Kanice, ze společných časopisů I. a II. stupně byly nejúspěšnější ZŠ Rosice, Vyškov a Kanice, ze samostatných časopisů II. stupně ZŠ Střelice, Strážnice a Deblín, mezi časopisy středních škol vynikla brněnská gymnázia Řečkovice, Křenová a tř. Kpt. Jaroše. Všechny vítězné časopisy společně s vítězi v kategoriích Obsah, Grafika a Titulka (ti ostatně pocházejí ze stejných vítězných škol) postupují do celostátního kola, které proběhne koncem roku.

    Soutěž už tradičně měla dobrou úroveň a prokázala, že žáci či studenti i dnes – v době, kdy se zájem četnářů přesouvá z médií tištěných na elektronická – mají zájem tvořit tištěný časopis a umí uplatnit dobré nápady, které zaručují jeho pestrost a (v závislosti na vesměs příkladné podpoře vydavatelů) i kvalitní grafickou podobu. Zajímá je jak život školy, který ovlivňují pomocí školních parlamentů, tak i život jejich města či obce, dokážou udělat zajímavý rozhovor, informovat své spolužáky o nových knihách, filmech a CD, neváhají dodat vlastní literární i kresebné pokusy, případně vytvářet i tematická čísla. Je to záruka, že nám v nich rostou hodnotní pokračovatelé.

MICHAL ŽÁK