Novolískovecké hody

14.06.2018 22:25

    Mezi výročními obyčeji a slavnostmi si zachovávají výjimečné postavení hody jako integrační prvek spojující všechny generace žijící na vesnici nebo i ve městě. Je tomu tak i v brněnské městské části Nový Lískovec, která má 10 200 trvale bydlících obyvatel. Už v pátek 29. června v 18 hodin v areálu pálenice v Obecní ulici je na programu stavění máje a předhodová zábava.

    V sobotu 30. června v 15:00 vyjde od pálenice krojovaný průvod Novým Lískovcem. V 15:30 bude mít taneční zastávku na parkovišti u supermarketu Albert a v 17:00 je na programu předání hodového práva starostkou Janou Drápalovou a vyhlášení sóla pro krojovanou chasu. Ve 20:00 bude zahájena taneční zábava s kapelou Pálavankou. Chasa v průběhu večera zatančí moravskou besedu.

    Jak ukazují prameny, první hody – martinské – byly v Novém Lískovci v roce 1923. Další až v roce 1927, v letech 1928 a 1930 jen krojované obžínky. Až po hospodářské krizi, v roce 1938 pravděpodobně václavské. Hodovou tradici obnovili po válce, i když i pak byly problémy. Návrat k tradici přišel v šedesátých letech a situaci po roce 1989 ve své knize Nový Lískovec s podtitulem 115 let obce její autor Jiří Faber. Připomíná, že hlavní osobou novodobých hodů byla Emilie Křivánková, která dokázala svými zkušenostmi a znalostmi zaujmout novolískoveckou mládež. Dovídám se, že nyní péči o kroje převzala její snacha Vladimíra Křivánková.

    Přeji novolískoveckým občanům, aby se jejich letošní hody vydařily, aby i počasí bylo příznivé.

BOHUMIL HLAVÁČEK