Numismatické oddělení MZM

06.05.2017 11:10

    V současné době je jedním ze dvou odborných specializovaných pracovišť numismatické oddělení Historického muzea MZM. Je zaměřeno speciálně na peněžní historii a spravuje druhou největší sbírku platidel v České republice. Sbírky tvoří z největší části numismatický materiál, který zahrnuje období od 7. století př. n. l. až do současnosti. Základem sbírky je materiál z území Moravy, a to zejména mince, ale také drobná plastika, jako jsou medaile, plakety a historické odznaky. Další část sbírky představuje kolekce platidel i ostatního numismatického materiálu, který dokumentuje světový vývoj dějin peněz a medailí od počátků až do současnosti. Najdeme zde také fond papírových platidel, cenných papírů a doprovodný materiál související s historií peněz – mincovní truhlice, mincovní váhy, spořitelní knížky a peněženky. Sbírka patří v evropském měřítku mezi velmi kvalitní, je stále doplňována o nové přírůstky.

    Na výstavě je prezentován výběr unikátních a velmi vzácných mincí a medailí, které jsou pouze malou ukázkou z velkého množství sbírkových předmětů Numismatického oddělení čítající téměř 250 000 kusů. Vystavené exponáty patří k jedinečným ražbám z širokého časového období – od nejstarších antických ražeb z období 5. století př. n. l. až po zlatou medaili z roku 1929. Antický svět zde prezentují ukázky řeckých, římských a keltských ražeb, které patří k nejstarším mincím ve sbírce. Renesanční medailérské umění prezentují medaile věhlasných autorů, například Antonio Abondio nebo Leoni Leone. Vystaveny jsou také vzácné tolarové a dukátové ražby císařů Ferdinanda II. a Ferdinanda III. Významné mincovnictví olomouckých biskupů je prezentováno nejen vzácnými zlatými a stříbrnými ražbami, ale také medailemi, které představují vrchol barokního medailérského umění. Pro návštěvníky budou zajímavé také hromadné mincovní nálezy obsahující 937 pražských grošů z první poloviny 15. století nebo poklad zlatých mincí z Kobližné ulice v Brně z počátku 15. století.

    Výstavní prostor je v Dietrichsteinském paláci v sále Karla Valocha, Zelný trh 8, Brno. Výstava potrvá do 4. 6. 2017.

Text a foto: Petr Michl