O Divadle na Orlí z technického pohledu

    Jednou ze současných význačných událostí kulturního života v Brně se stalo vybudování Divadla na Orlí − Hudebně-dramatické laboratoře JAMU. O stavbě a repertoáru této nové scény se můžete dočíst na těchto stránkách v rubrice Z kultury (viz: V Brně vznikla nová fascinující scéna).

    Pro zájemce o technické vybavení pak ještě přinášíme bližší údaje, které nám poskytli příslušní pracovníci Janáčkovy akademie múzických umění. Mohou být  jistě zajímavé i pro ty, jimž je technika přece jen poněkud vzdálená, neboť chtě nechtě audiovizuální technika se dnes často bezprostředně dotýká téměř každého z nás…

    Na tiskové konferenci řekl prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU, že studenti budou během studia pracovat s nejmodernějšími divadelními, zvukovými a světelnými technologiemi a že opustí JAMU plně vybaveni pro vstup do své umělecké praxe; to je určitě prospěšné, protože při přechodu do praxe občas před absolventy vyvstávaly problémy při prvním kontaktu s technikou v profesionálních nahrávacích studiích i na dalších obdobných pracovištích. Takže − o jaké speciální technologie se tedy jedná?

    Divadelní sál je vybaven technologií nainstalovanou tak, aby byla schopna reagovat na variabilitu tohoto víceúčelového prostoru − ten může být řešen nejen jako klasické kukátkové divadlo, ale možné je uspořádání i pro středové hraní a podobně. Z prostorového uspořádání ovšem vyplývá kapacita sálu: ta maximální činí 150 osob.

    Nahrávací studio dostalo informační technologie už při narození: bylo totiž vyprojektováno s využitím postupů počítačového modelování, na němž se podíleli nejen naši, ale i zahraniční odborníci. Celek studia byl realizován v podobě betonového bloku pružně uloženého ve dvou podlažích, takže byl minimalizován vliv rušivých zvuků. Kvalitnímu akustickému řešení vychází vstříc příznivý půdorys, přičemž některé akustické vlastnosti jsou variabilní. Nahrávací technologie najdeme ve speciální místnosti hudební režie a také v technologických prostorách − jsou tedy zcela odděleny od vlastního studia.

    V nahrávacím studiu je tzv. duální technologie, což znamená, že je možné jak nahrávání přes klasický analogový mixážní pult, tak i přímé nahrávání do počítačového programu, přičemž lze používat oba tyto způsoby současně, neboť to umožňuje mixážní pult Duality firmy SSL. Analogově digitální převod je realizován převodníky R. M. E., na jejichž vstupy lze variabilně připojit buď přímo zdroj signálu nebo výstupy pultu Duality. V nahrávacím studiu samozřejmě nechybějí takové špičkové nástroje, jaké představují doslova legendární značky Moog a Hammond, křídlo či koncertní harfy, případně pak i moderní softwarová řešení − například Vienna Symphonic Library.

    JAMU tak nabízí svým studentům přípravu na profesionální kariéru v prostředích a v podmínkách, které odpovídají současným světovým trendům. Přejme JAMU, aby se tato investice brzy plně zúročila v konkrétních výsledcích budoucích absolventů. (art)