Ocenili nápady českých a slovenských studentů

06.01.2018 11:45

    Vítězi soutěže českých a slovenských vysokých škol v oborech technika nebo ekonomie podnikání se stali a Cenu Edwards 2017 převzali v Brně studenti Michal Goláň a Maroš Novák.

    V technickém oboru zazářil Goláň nejlepší diplomovou prací s nápaditým řešením invalidního vozíku, který zmírňuje psychickou a fyzickou bariéru uživatele a zároveň si zachovává veškeré funkční komponenty a požadavky na mobilitu. Goláňův nápad vzbudil nadšení vývojářů továrny Edwards v Lutíně. Největší zádrhel k zavedení těchto inovativních vozíků do sériové výroby je jejich vysoká výrobní cena, kterou nebudou chtít zdravotní pojišťovny hradit.

    Ve finanční části novátorské soutěže o Cenu Edwards 2017 je nejlepší slovenský student Novák s diplomovou prací zaměřenou na zlepšení komunikace při agilním řízení projektů metodou. Řešením je internetový robot, který slouží jako nástavba nad již existující komunikační prostředek Slack. Novák robota naprogramoval, v reálné situaci vyzkoušel a prokázal, že umožňuje rychleji dosáhnout projektového cíle.

    Společnost Edwards, patřící do švédské skupiny Atlas Copco, a která je globální lídr ve výrobě a servisu vývěv a dalších vakuových technologií pro výrobu polovodičů, plochých obrazovek LED, solárních článků atd., rozdala při udílení cen v Brně  soutěžícím studentům s nejlepšími inovativními a originálními diplomovými pracemi dohromady 62 000 Kč. Jednatel Edwards Pavel Šustek redakci sdělil, že cílem Ceny Edwards je identifikovat a odměnit absolventy vysokých škol v ČR a SR z oborů ekonomie, financí a technického inženýrství. „Jelikož jsme velmi inovativní společnost, mezi studentskými nápady hledáme nová řešení s praktickým užitkem. Odměňujeme studenty a doktorandy, kteří přemýšlejí nově, přišli s nápaditými diplomovými pracemi a obhájili svoji filipiku před komisí. Cena Edwards je pro nás také unikátní příležitost, jak studenty seznámit se vzrušujícím světem vakuových technologií," objasnil Šustek.

    Do soutěže je možné přihlásit diplomové práce, které byly úspěšně obhájeny v předchozích osmnácti měsících. Hodnotitelé v nich pak hledají zejména novátorské prvky a jejich užitečné praktické uplatnění. Za rok 2017 přihlášených více než 40 soutěžních prací bylo z poloviny ekonomických a z poloviny inženýrských. Ty současné jsou o poznání kvalitnější, než rok předtím. „Nynější nejlepší technický projekt – nápaditě řešený invalidní vozík – má poptávku od zdravotně postižených. Žel je drahý. S idejemi, které byly u dosavadní podoby vozíku uplatněny, je nutné dál pracovat. Konkrétně na konstrukci, materiálech či jednotlivých prvcích, na kterých se dá do budoucna ušetřit, aby nebyl napříště tak finančně nákladný. Nebo si lze z něj vzít pouze některé prvky a ty pak použít ve zcela novém budoucím výrobku," konkretizoval Šustek.

    Podle něj naopak agilní řízení projektů má lepší praktickou využitelnost. Zvláště v podnicích, které zavádějí robotizaci svých procesů, budou mít tyto nápady téměř stoprocentní užití.  (vž)

 

Vlevo: Vítěznou cenu za nejlepší inženýrské řešení převzal Michal Goláň. – Vpravo: Maroš Novák ze Slovenska, nejlepší řešitel ekonomické inovace. – Dole: Vítězové a další zapojení do soutěže o cenu Edwards 2017. (Foto: Andrej Bačanský)