Od turbíny k robotům

12.09.2015 14:45

    Za úsvitem naší průmyslové revoluce stála Marie Terezie. Díky svému vojenskému protivníkovi, pruskému králi Bedřichu II., přišla o nejprůmyslovější část své říše – Horní Slezsko. Armádu bylo potřeba obléci. Začala budovat textilní manufaktury a je za vznikem textilní výroby v Brně. Při hromadné textilní výrobě byl hlavní problém v její mechanizaci – pohonnou jednotkou byl parní stroj. Strojírenství tak vznikalo jako pomocná produkce textilního průmyslu. V polovině 19. století pracovalo v brněnských továrnách přes 50 parních strojů a na konci 19. století jsme byli strojírenská velmoc střední Evropy. Výrobcem parních strojů byl i Ignaz Storek v továrně na Olomoucké, později známější jako První brněnská strojírna. Na Světové výstavě v Paříži roku 1900 dostal zlatou medaili za parní stroj s Lentzovým rozvodem, později vyráběl i Parsonsovu přetlakovou parní turbínu. Cesta Parsonsovy turbíny k použití byla provázena skandálem. Koncem 19. století nad britskou koloniální říší slunce nezapadalo. Mořské cesty z kolonií k mateřské zemi hlídalo největší a nejmodernější válečné loďstvo na světě. V roce 1898 slavila královna Viktorie 60 let vlády a součástí oslav byla přehlídka britské válečné flotily. Probíhala za přítomnosti královny, královského dvora, vlády a admirality v módních jihoanglických přímořských lázních Brightonu. Mezi defilujícími obrněnci se objevil malý parníček a rekordní rychlostí 34,5 uzlu začal mezi nimi kličkovat. Vyslali za ním nejrychlejší torpédoborce dosahující rychlosti 28 uzlů a nedohonili ho. Admiralita byla v šoku. Při tehdejší lodní výzbroji děly a torpédy hrozilo, že flotila takovýchto rychlých člunů vyzbrojených torpédy smete z hladiny největší světovou námořní velmoc. Parníček jménem Turbinia o délce pouhých 30 m a šířce 2,7 m měl výkonný nový motor – Parsonsovu parní turbínu. Charles Parsons tak demonstroval účinnost svého vynálezu, když ho britské válečné námořnictvo předtím odmítlo. Pouhých 5 let poté roku 1903 získal Ignaz Storek jako jediný v Rakousku-Uhersku licenci na výrobu nejnovějšího vynálezu – Parsonsovy přetlakové parní turbíny. V průběhu 20. století bychom tak mohli pokračovat úspěchy dalších brněnských závodů.    

    Je pak logické, že nejstarším veletrhem brněnského výstaviště je mezinárodní strojírenský veletrh MSV konaný od 14. do 18. září s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35 % vystavovatelů a 10 % návštěvníků. Hlavním tématem veletrhu  je průmyslová automatizace, měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Souběžně s MSV se koná Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika, dále veletrh Automatizace a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envitech.

    Nástupnické společnosti První brněnské strojírny – společnost ABB představí prvního robota na světě  YuMi®, který dokáže spolupracovat s člověkem, včetně možného ručního řízení, a ABB Robotika uvede novinky v oblasti programování robotů určených do prostředí člověku nepříznivém, např. k lakování. Firmy Fronius Česká republika a RACER představí roboty určené k svařování, CLOOS PRAHA představí kompletní robotickou svařovací linku. Z průmyslových robotů firma Comau Czech představí nejrychlejšího robota ve své třídě.

    Společnost UNIS vystaví řídicí jednotky s výkonovým měničem pro proudové turbovrtulové a turbohřídelové motory. Jednotka je vyvíjena pro letecký turbovrtulový motor TP100 zapůjčený z nástupnické firmy, nesoucí původní jméno První brněnské strojírny, k prezentaci řídicí jednotky CPSP, která zajišťuje startovací sekvenci, řídí palivové a olejové čerpadlo i otáčky motoru. Další vystavený motor TJ 100 plní úlohu generátoru plynů, pohání volnou turbínu a přes reduktor třílistou vrtuli s konstantními otáčkami. Systém je navržen pro použití v tlačném i tažném uspořádání podle umístění na letadle. Pro svou nízkou hmotnost a výkon 185 kW je tento motor určen pro kategorii ultralehkých letadel a dronů. Firma Hotset ČR představí systém Optris® PI LightWeight kit pro měření teploty opět pomocí dronů. Firma RSBP spol. vyvinula bezplamenné zařízení na odlehčení výbuchu v uzavřených nebo vnitřních prostorách bez šíření plamene, tlaku a teploty do blízkého okolí. Ze zajímavostí: firma LONTECH – surface treatment bude prezentovat nový výrobek pro eliminaci statické elektřiny, elektrostatické nabíjení a měření statické elektřiny pro elektronické a lékařské aplikace nebo pro potravinářský průmysl, firma Kärcher vyvinula čištění pomocí suchého ledu odstraňující oleje, tuky, lepidla, pojiva, silikony atd. z různých povrchů, Firma GUMEX představí vyhřívanou hadici s koncovkami pro transport vody v extrémních arktických podmínkách vyvinutou pro švédskou armádu a firma NAREX Ždánice vystaví závitníky pro automobilový a letecký průmysl.

    Obráběcí a tvářecí stroje, vyrábějící součástky mimo jiné i pro letecký průmysl, budou prezentovat firmy TAJMAC-ZPS, TOS Varnsdorf, Strojírna Tyc, TOSHULIN a KOVOSVIT MAS, který vystaví robotizované pracoviště složené ze dvou soustružnických center SP 280 a robota Fanuc, obsluhujícího oba soustruhy a zvyšujícího tak produktivitu práce. Průmyslový robot firmy FANUC Czech má užitečné zatížení 35 kg a spolupracuje s člověkem bez ochranných plotů. Nejvýznamnějšího výrobce tvářecích strojů v Turecku MVD Inan  představí dovozce pro český a slovenský trh firma Incotech.

    Progresivním technologiím automatizace a robotizace se věnuje i doprovodný program. Proběhnou tradiční konference Energie pro budoucnost – efektivní nakládání s energiemi v průmyslové výrobě a Vize v automatizaci – digitální továrna, Podniková energetika v době inteligentních sítí – smart grids, jež komunikují mezi výrobními zdroji, spotřebiči a spotřebiteli a Odpady 2015 o energetickém využívání odpadů. Roboti ve vojenství dnes už existují pod názvem autonomní zbraně a pracují bez operátora. Izraelský systém Vyčkávací munice pomocí dronu automaticky raketou eliminuje nepřátelský radar bezprostředně po jeho zapnutí a lodní systém Falanx automaticky raketou zničí nepřátelskou raketu, pokud se přiblíží na kritickou vzdálenost 2 km od lodi. Na závěr nelze než podotknout druh homo dokáže rychleji vyhodnocovat vizuální podněty, je flexibilnější a přizpůsobivější změnám ve výrobním procesu, robot je však rychlejší, přesnější a dokáže opakovatelně vykonávat i komplikované úlohy. Je tedy otázka, komu bude patřit budoucnost.

VÍT POSPÍŠIL