Oddělení dějin hudby MZM

09.08.2017 08:25

    Součástí roku oslav 200. výročí Moravského zemského muzea je série výstav, během níž se vždy na jeden měsíc představí jednotlivá odborná oddělení. Oddělení dějin hudby je nejstarším hudebním archivem v České republice. Jsou zde uloženy vzácné notové rukopisy a hudební nástroje ze zámeckých a kostelních sbírek. Toto oddělení, od počátku budované jako centrum pro výzkum, dokumentaci a vědecké zpracování hudební kultury v našich zemích, bylo založeno roku 1919 jako „Hudební archiv“. Zakladatelem a organizátorem archivu v počátcích jeho činnosti byl muzikolog Vladimír Helfert. Pod jeho vedením se archiv v období první republiky stal významným sbírkovým, vědeckým a studijním centrem. V Helfertových stopách kráčela řada dalších osobností, jako Karel Vetterl, Jan Racek, Teodora Straková nebo Jiří Sehnal.

    Sbírky Oddělení dějin hudby se řadí k nejvýznamnějším v českém i světovém měřítku. Obsahují přes 110 tisíc sbírkových předmětů, jako jsou vzácné notové rukopisy, od neumového misálu ze 13. století až po pozůstalosti současné generace skladatelů, hudební nástroje, libreta, učebnice, staré hudební inventáře a katalogy, koncertní programy, korespondenci a další doklady o hudební aktivitě jednotlivců a institucí. V depozitářích oddělení se nacházejí také vzácné autografy skladeb Ludwiga van Beethovena, Antonia Salieriho, Wolfganga Amadea Mozarta, Johannesa Brahmse, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a jiných velikánů hudby.

    V posledních letech se sbírky Oddělení dějin hudby rozrůstají o odkazy moravských skladatelů 20. století. Významem zcela mimořádnou součástí sbírek je archiv Leoše Janáčka, jehož základ darovala skladatelova choť Zdeňka Janáčková Moravskému zemskému muzeu roku 1932. Postupným doplňováním je dnes téměř kompletním archivem dokumentujícím život a dílo této osobnosti světových dějin hudby.

    Výstavní prostor je v Dietrichsteinském paláci v sále Karla Valocha, Zelný trh 8, Brno. Výstava potrvá do 10. září 2017.

Text a foto: Petr Michl