Setkání s politickými vězni a členy Českého svazu bojovníků za svobodu

Odmítáme jakékoliv přepisování historie

11.07.2016 19:05

    Jihomoravský hejtman Michal Hašek se v pondělí 11. července 2016 setkal v reprezentativních prostorách zastupitelského sálu s politickými vězni a členy Českého svazu bojovníků za svobodu. Vyzdvihl roli veteránů, politických vězňů a odbojářů pro přežití našeho národa, poděkoval jim za přínos k obnově svobody a demokracie v Československu a krátce zhodnotil spolupráci Jihomoravského kraje a Českého svazu bojovníků za svobodu. Ocenil, že političtí vězni a členové ČSBS uchovávají paměť národa, besedují s mladými lidmi ve školách i při jiných příležitostech, předávají jim své životní zkušenosti.

    „Jihomoravský kraj podpořil novou expozici v Kounicových kolejích v Brně ve výši 100 tisíc korun, podporujeme i vznik muzea v prostorách bývalého internačního tábora ve Svatobořicích-Mistříně částkou více než 2 miliony korun,“ uvedl. „Zajistili jsme bezplatnou přepravu politických vězňů v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje, pro odbojáře, válečné vězně a veterány jsme vyčlenili lůžka v novém domově pro seniory v Újezdě u Brna, každoročně podporujeme činnost Českého svazu bojovníků za svobodu a vydávání knih s problematikou odboje v období druhé světové války.“ Krajské zastupitelstvo letos odsouhlasilo také příspěvek 174 tisíc korun na zdravotnické pomůcky, potravinové doplňky a léky pro bývalé politické vězně nacistických koncentračních táborů.

    Dvacáté století připravilo celému světu obrovské peripetie. Pokusy připravit nás o pohraniční území se objevily už po vzniku Československé republiky, vyvrcholily pak po roce 1938. Také brněnští Němci byli mimořádně horliví, v lednu 1933 dokonce zorganizovali fašistický puč se záměrem vyvolat státní převrat. „Módní“ vykladači historie zapomínají, že převážná většina německy mluvícího obyvatelstva hlasovala v obecních volbách v květnu 1938 pro Henleinovu Sudetoněmeckou stranu. Poválečný odsun sudetských Němců srovnávají s drastickým vyháněním českého obyvatelstva z pohraničních území, zapomínají na popravy v Kounicových kolejích a na utrpení lidí v koncentračních táborech. Neustále zvou představitele Sudetoněmeckého zemského spolku a dokonce se jim omlouvají.

    Hejtman Hašek se velice důrazně ohradil proti snahám některých jednotlivců přepisovat historii. Vysoce ocenil ty, kteří našli odvahu a vystoupili proti nenáviděnému nepříteli. Hrdina není jenom ten, kdo má v ruce kulomet a jedním výstřelem zlikviduje několik nepřátel. Takovou představu mají snad jen filmoví režiséři. Skuteční hrdinové jsou nenápadní lidé, o nichž často ani nevíme. Roznášeli letáky či důležité zprávy, ukrývali vojáky a partyzány, poskytovali jim jídlo… Mnozí nikdy neměli v ruce zbraň. Většinou už nejsou mezi námi, na jejich činy však nesmíme zapomenout.  (jbo)

 

Jihomoravský hejtman Michal Hašek všechny přítomné osobně pozdravil a předal jim dárky.

Foto: Jaroslav Bobek

 

Příspěvek přetiskl s drobnými  redakčními úpravami čtrnáctideník Českého svazu bojovníků za svobodu "Národní Osvobození" (č. 17, dne 17. 8. 2016):