Oslavili dobrou úrodu a vyzvali ke koupi českých potravin

03.09.2019 15:45

    Poděkováním za dobrou práci zemědělců při pěstování a sklizni obilovin a při kultivování vzhledu krajiny byly jihomoravské krajské dožínky v Brně na Mendlově náměstí a v přilehlém areálu Augustiniánského opatství. Už proto, že tam žil a pracoval otec genetiky Johann Gregor Mendel. Po něm nazvaná Mendelova univerzita v Brně slaví nyní 100 let od svého založení.

    Návštěvníky poutal dožínkový průvod ze Žerotínova na Mendlovo náměstí, jarmark lidových řemesel a regionálních produktů, ukázky chovů hospodářských zvířat a přehlídka zemědělských strojů i programy zejména pro děti. Též prezentace regionálních minipivovarů a vinařů. Nových devět zemědělců a výrobců převzalo ceny v soutěži o získání práva užívat na svém zboží  žádanou marketinkovou značku "Regionální potravina" a nových 14 producentů může používat na svém výrobku značku "Zlatá chuť jižní Moravy." Celý den se střídaly na pódiu dechovky i cimbálové folklorní hudby, taneční a pěvecké soubory, divadlo i koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Úspěšný byl i happenig s pokusem vytvořit rekordně velký dožínkový věnec.

    Náměstek ministra zemědělství ČR Jindřich Fialka vyzdvihl dožínky jako oslavu výsledku celoroční práce zemědělců, potravinářů a všech, kteří se na výrobě potravin podílejí. Řekl, že i přes klimatické změny zvládají základní funkce zemědělství. Tedy výrobu dostatku bezpečných a kvalitních potravin pro všechny a trvalou péči o půdu, vodu i ráz krajiny. Zemědělci jsou ti, kteří vědí nejlíp, jak se o tyto statky starat!

    Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek poděkoval zemědělcům za dobrou úrodu sklizených potravinářských surovin. Uvedl, že v minulosti se potýkali s krupobitím, mrazy, povodní a letos vyšperkovali svoje počínání o zvýrazněný fenomén – o hraboše.

    Rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová poukázala na skutečnost, že dožínky patří ke slovanské kultuře. Tato vysoká škola pomáhá zemědělcům svým aplikovaným výzkumem a novými efektivnějšími metodami hospodaření. Připomněla odkaz zakladatele teorie dědičnosti J. G. Mendela, který výzkumem předstihl svoji dobu. Škola šíří jeho odkaz v ČR i v zahraničí.

    Jan Doležal, tajemník Agrární komory ČR, vyzval na dožínkách v Brně přítomné, aby kupovali přednotně české potraviny. Tím nejlépe podpoří české zemědělce, kteří tím budou mít odbyt zboží.

    Místopředseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jan Štefl hovořil za 8 000 organizovaných z 30 000 soukromých zemědělců v tomto státě. Poděkoval jim protože právě oni se starají o pestrost české, moravské a slezské krajiny, aby naše vesnice žily svým typickým venkovským duchem. Život na dědinách ovlivňují zejména zemědělští podnikatelé, následně podnikatelé ostatní.

    Ředitel regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu Václav Říha přiblížil soutěžení o titul Regionální potravina, které trvá už 10 let. Za tuto dobu se jí zúčastnilo už 1 023 výrobců potravin.  Letos vstoupilo do klání o tuto marketinkovou značku na jihu Moravy 193 výrobků od 51 producentů potravin.

    Oficiální část dožínek uzavřel šéf jihomoravské Regionální agrorní komory Václav Hlaváček. Zdůraznil, že zemědělci letos museli odolávat klimatické změně, ale i politickým excesům v souvislosti s výskytem hraboše polního. "Pracujeme na možnosti udělat z hraboše nový hospodářský druh. Jde o produkci nového delikátního výrobku – hřbetu hraboše polního nebo hrabošího stehýnka. Letos je to 30 až 50 tun masa z hektaru," poznamenal s nadsázkou viceprezident Agrární komory ČR Hlaváček.  (vž)