Otázky přehradní

    Brněnská přehrada ožívá. Kvalita vody se zlepšila a tak břehy se plní koupáníchtivými. Zdá se tedy, že vše je v pořádku. Odpovídají ale ostatní přehradní parametry nárokům na požadavky byť nenáročného Brňana?

    A které to požadavky vlastně jsou? Má být přehrada oázou klidu a komercí nezasažené přírody? Má být cílem hromadné, či rodinné rekreace? A co je k tomu zapotřebí? Má se povolit výstavba nových občerstvovacích stánků a půjčoven lodiček? Nebo výstavba nových penzionů a hotelů? Má se vyhovět požadavkům na stavbu nových rodinných domů v blízkosti břehů v katastrech Kníniček a Bystrce?  Když ano, za jakých podmínek? Nesveze se s povolením i posvěcení těch, které zde vyrostly bez souhlasu, či za tichého mlčení stavebních úřadů? Má se dát zelená investorům, kteří na přehradě chtějí zřídit areály vodních sportů? Velký aquapark? A co bude s řadami rekreačních chat postavených před mnoha a mnoha lety v lesích okolo přehrady? Mají se nechat dožit, nebo dá město povolení k jejich rekonstrukci? Dá-li, nestane se, že v rámci úprav vznikne z dřevěného srubu penzion? A jak by měla vypadat doprava do okolí přehrady? Mají se postavit nová parkoviště? Kde? Nebo prodloužit autobusová linka třeba až k Sokolskému koupališti? A dočkáme se cyklistické stezky po pravém břehu? Co odkanalizování obou břehů? V jaké míře bude dokončeno a kdy? Na tyto otázky a spoustu dalších budou muset jednoho dne odpovědět zastupitele města. Kdyže?

    V hotelu Santon v květnu představila projektová kancelář ERA studii, která se má stát podkladem pro změny územního plánu týkající se přehrady. V diskusi reagovali občané i starostové Bystrce, Kníniček i další na záměry uvedené ve studii – v podstatě přišly na přetřes všechny otázky z úvodu tohoto článku. Odpovídali vedoucí odboru územního plánování a rozvoje Ing. Mgr. Kateřina Leopoldová a zástupce kanceláře ERA Ing. arch. Zbyněk Pecha. Podle Ing. Leopoldové studie nejdříve projde připomínkovým řízením – do 30. června mohl kdokoli, občané, instituce i samosprávné orgány – podat své doplňky, námitky a podněty. Budou promítnuty do územního plánu, který se pak znovu bude projednávat s dotčenými orgány i s veřejností. Jak to bude časově náročné? To se žádný ze zmíněných, včetně mluvčího magistrátu Mgr. Pavla Žáry neodvažuje odhadnout. 

    Studii můžete nalézt na stránkách www.brno.cz. Ale buďme konkrétní, aspoň něco z ní na ukázku: Např. pokud jde o opravy a rekonstrukce stávajících chat – studie navrhuje povolit je, ale v rámci rekonstrukce nesmí být překročena výměra 50 metrů čtverečních – aby snad nevznikla na místě nynější chaty ubytovna nebo rodinný dům... A rodinný dům – může být u přehrady postaven?  Návrh zní: jen tam, kde k tomu majitel vlastní odpovídající plochu a to v poměru 1 : 100, tedy, pokud by měl dům 100 metrů čtverečních, musí mít majitel kol něj pozemek o 10 000 metrů čtverečních... Popravdě, to by mohlo legalizovat i sporné velkostavby, které najdeme v Kníničkách  i v katastru Bystrce.

    Zaujalo mně, že studie se nezmiňuje o rychlostní komunikaci R 43. Proč? Měli snad tvůrci studie obavy z protestů jisté části bystrckých občanů? Podle vyjádření mluvčího magistrátu Mgr. Pavla Žáry tato územní studie se komunikací R43 nezabývá, neboť jejím účelem a cílem je řešit rekreaci, veřejnou i soukromou, nikoliv dopravní systém. Krom toho, pokud jde o R 43, o definitivní trase již bylo rozhodnuto vydáním Zásad územního rozvoje JMK, které jsou nadřazeny Územnímu plánu města Brna, říká Mgr. Pavel Žára. Rozumím tedy tomu tak, že nápad vést R 43 tzv. boskovickou brázdou a ne po stávající, kdysi vytýčené trase přes Bystrc, byl definitivně zamítnout. Inu, konečně dobrá zpráva.

    A pokud jde o to zásadní – má přehrada zůstat místem klidu a odpočinku, nebo má taky nabídnout veřejnosti plno dalších aktivit, tedy i prostor k podnikání a tím také  k zaměstnanosti? Studie to řeší variantně – u většiny problémů se navrhuje varianta příznivější podnikatelským aktivitám, i taková, která je v tomto ohledu střízlivější.

    Rozhodnout jednou budou muset ti, které si zvolíme.

LADISLAV VENCÁLEK

 

Beseda v bystrckém hotelu Santon 25. května 2012. Na snímku na monitoru starosta Městské části Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

Foto: autor