Po stopách moderny

18.12.2013 18:21

    Novinkou v cestovním ruchu se stávají návštěvy domů spojených s významnými osobnostmi, které v nich žily nebo působily. Moravská galerie v Brně a Rakouské muzeum užitého umění spolu s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy jsou pořadateli projektu „Po stopách moderny“ – Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezka kulturního dědictví Jižní Moravy a severovýchodního Rakouska první poloviny 20. století. Tato kulturní stezka provede návštěvníky po místech spojených s nejvýznamnějšími osobnostmi první poloviny 20. století. Jednotlivá zastavení představí tvorbu umělců a zároveň nabídnou možnost nahlédnout do jejich soukromí a poznat místa, kde žili a pracovali.

    Do projektu se na české straně stezky zapojilo sedm objektů. Ve městě Brně jsou to: vila architekta Dušana Jurkoviče, Památník Leoše Janáčka, Vila Tugendhat a kabinet Josefa Hoffmanna, který v MG v Brně představuje dílo tohoto designéra i kolekci předmětů z Wiener Werkstätte. Architekt Josef Hoffmann zavede návštěvníky také do Brtnice u Jihlavy, kde je v jeho rodném domě expozice o jeho životě a díle. V Jihlavě mohou zájemci navštívit dům Gustava Mahlera, v Ivančicích památník Alfonse Muchy. Pomyslným spojovacím článkem celé stezky je pak Rakouské muzeum užitého umění s expozicí Wien 1900, ukazující pohled na vývoj středoevropské kulturní scény na počátku 20. století.

    Centrála cestovního ruchu Jihomoravského kraje předložila průzkum trhu na české straně projektu a realizovala mediální kampaň kulturní stezky na podporu rozvoje turismu. Projekt Po stopách moderny je financován z programu EU Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.

PETR MICHL

 

Foto z tiskové konference: autor