Poklady barbarů

01.06.2016 12:45

    Velice zajímavou a poučnou výstavu můžeme navštívit v Paláci šlechtičen na Kobližné ulici č. 1 v Brně od 1. 6. 2016 do 29. 1. 2017 pod názvem „Poklady barbarů, svět živých a mrtvých doby stěhování národů“. Archeologické nálezy z pohřebišť z 5. století n. l. prozkoumaného v Praze -Zličíně v letech 2005 až 2008, ale také na základě nálezů moravských a mladších langobardských pohřebišť v Boroticích a Holubicích, přibližují dramatickou dobu stěhování národů v Čechách a na Moravě, kdy přesuny a migrací vznikají nové etnické celky, základ současné podoby Evropy.

    V roce 375 přitáhli ze středoasijských stepí do Evropy Hunové. S jejich příchodem se daly do pohybu germánské, sarmatské a další kmeny usazené na různých místech Evropy. Začalo neklidné období plné zvratů, válečných střetů a přesunů velkých skupin lidí, nazývané dobou stěhování národů. Prvními uprchlíky před Huny byli Gótové, kteří vtrhli ze severovýchodu do římských provincií na Balkáně. Evropou postupně procházely další kmeny a skupiny, jako Svébové, Frankové, Vandalové, Vizigóti, Ostrogóti, Burgundi, Langobardi a mnozí další. Život lidí v této době ovlivnily migrace a míšení kulturních prvků.

    Kolem roku 500 se na jižní části moravského území objevuje nová skupina obyvatelstva – kmen Langobardů, kteří Moravou procházeli z dolního Polabí směrem k jihu. Na našem území setrvali asi po dobu dvou generací a v průběhu první poloviny 6. století se přemístili do Pannonie a posléze severní Itálie, kde Langobardi vytvořili svůj vlastní stát. V té době však na Moravu proniká nové etnikum – Slované, jejichž potomci již píší historii naší země až do dnešních dnů.

    V archeologické sbírce Moravského zemského muzea je z tohoto období uložena řada významných nálezových souborů. Představeny jsou také nálezy z knížecích hrobek ukrytých pod mohylou na Žuráni. Významnou kolekcí jsou nálezy jednoho z největších langobardských pohřebišť na Moravě v Holubicích a unikátní soubor z hrobu kovotepce z Brna – Kotlářské ulice. Tyto nálezy podtrhují význam a specifika Moravy v samém závěru bouřlivého období stěhování národů.

Text a foto: Petr Michl