Vzpomínkové setkání v Dolních Vilémovicích na Třebíčsku

Položili život pro druhé, pro svou vlast

18.06.2016 17:35

    Jsou výročí a události, na které bychom neměli zapomínat. Před 74 lety – 18. června 1942 – byl vyzrazen úkryt výsadkářů, kteří spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Po nelítostném boji v kryptě pravoslavného kostela všichni parašutisté zahynuli. Byl mezi nimi i rotmistr (plukovník in memoriam) Jan Kubiš.

    Narodil se 24. června 1913 v Dolních Vilémovicích na Třebíčsku. Po nástupu německé okupace odešel v červnu 1939 přes Polsko do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Od července následujícího roku působil ve Velké Británii. Absolvoval rotmistrovský kurz, parašutistický výcvik a několik speciálních školení a kurzů. Společně se svým kamarádem Jozefem Gabčíkem byl zařazen do skupiny Anthropoid.

Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!

    Vojáci dostali mimořádný úkol – zlikvidovat nenáviděného zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Koncem prosince 1941 byla skupina vysazena nedaleko Prahy. Pak už ten příběh určitě znáte. Psal se 27. květen 1942. Heydrich cestoval kabrioletem z Panenských Břežan na Pražský hrad. Gabčík zamířil samopalem na jeho otevřený vůz, zbraň však selhala. Kubiš hodil na auto podomácky vyrobenou bombu. Heydrich na následky atentátu o osm dní později zemřel.

    Jan Kubiš a Jozef Gabčík se společně s ostatními parašutisty ukryli v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Po vyzrazení úkrytu nastal krutý boj. Parašutisté několik hodin vzdorovali stonásobné přesile, ale nevzdali se. Poslední kulku si nechali pro sebe nebo se otrávili jedem. Jan Kubiš vykrvácel po mnohačetných zraněních. Na chodníku před kostelem zůstalo ležet sedm bezvládných těl.

    Co následovalo, netřeba připomínat…

    Státní tajemník K. H. Frank vyhlásil výjimečný stav nad celým územím protektorátu.

    V důsledku atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-obergruppenführera Heydricha se ustanovuje toto:

    Článek I.
    Na podkladě paragrafu nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě o vyhlášení civilního výjimečného stavu ze dne 27. září 1941 se s okamžitou účinností vyhlašuje civilní výjimečný stav nad celým protektorátem Čechy a Morava.

    Článek II.
    Na podkladě paragrafu 2 výše uvedeného nařízení nařizuji: Kdo osoby, které měly účast na spáchání atentátu, přechovává anebo jim poskytuje pomoc, anebo maje vědomost o jejich osobě nebo o jejich pobytu neučiní žádné oznámení, bude zastřelen se svou rodinou.

    Článek III.
    Tento výnos nabývá platnosti oznámením v rozhlase.

    V Praze 27. května 1942

    Téměř všichni příbuzní rotmistra Jana Kubiše byli popraveni. Je to smutný seznam: František Kubiš (1887) – otec, Rudolf Kubiš (1912) – bratr, Marie Kubišová (1916) – švagrová, Jaroslav Kubiš (1916) – bratr, Františka Právcová (1915) – sestra, Rudolf Právec (1912) – švagr, Marie Kubišová (1920) – nevlastní sestra, Vlasta Kubišová (1924) – nevlastní sestra, Jitka Kubišová (1925) – nevlastní sestra, Aloisie Lišková (1881) – teta, Josef Liška (1903) – bratranec, Anežka Lišková (1915) – sestřenice, Jan Lapeš (1909) – bratranec, František Novák (1884) – strýc.

    Z rodiny Františka Kubiše přežili pouze jeho druhá manželka Marie, nezletilý syn František, dcera Anežky Liškové, syn Rudolfa Právce a syn Rudolfa Kubiše.

    Do roku 1981 žil v Třebíči Rudolf Kubiš, synovec parašutisty Jana Kubiše. Narodil se v roce 1938. Jeho matka byla v době atentátu na Heydricha těhotná, porodila ve vězení a hned poté ji nacisté popravili. Syna narozeného za mřížemi se později ujali bezdětní manželé z Prahy.

    Dovolte malou osobní vzpomínku…

    V letech 1964–1968 jsem studoval na střední škole v Třebíči. Rudolfa Kubiše jsem často potkával, občas jsem s ním i hovořil. Pobyt v koncentračním táboře, kam ho nacisté po smrti říšského protektora zavřeli, se na něm výrazně podepsal. Ruda – jak jsme mu říkali – trpěl psychickou poruchou, potuloval se městem, občas byl veselý, jindy naopak velice smutný. Párkrát jsme s ním jako studenti seděli u stolu v restauraci. V Třebíči se povídalo, že lékaři na něm dělali v koncentráku různé pokusy, to se však neprokázalo. Velice smutný osud! Bohužel, našli se i jedinci, kteří se Rudovi smáli. Někteří lidé dokáží být velice krutí a cyničtí…

Dobové fotografie a dokumenty v rodném domě Jana Kubiše.

    V roce 2009 získala obec Dolní Vilémovice do svého vlastnictví rodný dům Jana Kubiše. Objekt si v podstatných rysech zachoval podobu z předválečného období, byl však v havarijním stavu. Obec se rozhodla dům renovovat a umístit v něm muzejní expozici. Pomocí veřejné sbírky se to v letech 2011–2013 podařilo. V průběhu tří let se vybraly dva miliony korun. Mezi dárci byli nejen občané z České republiky, ale i ze Slovenska a Francie. Kromě větších podniků a organizací se do sbírky zapojily vojenské historické skupiny, hasičské sbory, myslivecká sdružení a školy. Vojenský historický ústav do domku umístil stálou expozici. Bystu před rodným domem Jana Kubiše zhotovil mladý sochařský pár Bohumíra Smolejová a Stanislav František Müller.

    V diskusi na Facebooku jsme si přečetli: „Neuvěřitelné, že se vše povedlo jen díky dárcům a zapáleným lidem pro tuto věc. Úctyhodné a v dnešní době neuvěřitelné. Všichni zasluhují obdiv." Charlie Highland. – „To je moc fajn, také jsme s manželem přispívali do sbírky." Luisa von Prague.

    Účastníci vzpomínkového setkání v Dolních Vilémovicích v sobotu položili kytice a věnce k pomníku obětem světových válek. Nad obcí přeletěl vrtulník z letecké základny Sedlec u Náměště nad Oslavou. Účastníci pietního aktu si poté prohlédli expozici v rodném domě Jana Kubiše. Předsedkyně brněnské odbočky Společnosti Ludvíka Svobody Alena Šimková předala pamětní medaile starostce Dolních Vilémovic Jitce Boučkové a předsedovi Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše štábnímu praporčíku Jaroslavu Forštovi.

Účastníci pietního aktu v Dolních Vilémovicích položili věnce a kytice k pomníku obětem světových válek. – Vpravo: Starostka obce Jitka Boučková a št. prap. Jaroslav Foršt přebírají pamětní medaile.

    Jsou výročí a události, na které nesmíme zapomínat. Svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Je za ně zapotřebí bojovat, někdy i položit život. Schopnost obětovat se pro druhé, pro svou vlast – to jsou hodnoty, které si musíme neustále připomínat. Pietní akt u příležitosti 74. výročí boje parašutistů po atentátu na Heydricha se v sobotu 18. června 2016 uskutečnil rovněž před pravoslavným chrámem sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

JAROSLAV BOBEK
Foto: autor