Příběh vánočního stromku

19.11.2013 17:55

    Výstava v Paláci šlechtičen v Kobližné ulici v Brně ukazuje zdobení vánočních stromků – ovocem, pečivem, vatou, slámou i ozdobami ze skla, až po výrobky 20. století. Představeny jsou i výrobky z moravského venkova (chvojky, stolovníky) a také oblíbené dětské figurky. Vše jsou exponáty ze sbírek Etnografického ústavu MZM.

    První zmínky o použití jehličnatých zelených stromků jsou známy z Alsaska a Porýní z konce 16. století. Tento obyčej získal oblibu a postupně se rozšířil po celé Evropě. V průběhu 19. století byl tento zvyk zaváděn do rodinného prostředí hlavně ve městech. Umístění stromku se řídilo podmínkami v domě. Někde byl stromek zavěšován za kmínek nebo špičku ke stropu, nebo dáván do různých stojanů.

    Osvětlení vánočních stromků se začalo užívat v aristokratických německých domácnostech již v 17. století. V lidových vrstvách se ujalo mnohem později umisťováním svíček na větvích.

    Zvyk postavit strom na volné prostranství k nám přišel ze zahraničí. V roce 1912 byla na náměstí Madison Square v Nev Yorku vztyčena vysoká jedle osvětlená elektrickými žárovkami. Toto se brzy přeneslo i do Evropy, kde prvenství vánočního stromu patřilo dánské Kodani. V naší republice se vánoční stromy začaly vztyčovat na veřejném prostranství po roce 1918. První vánoční strom republiky v Brně byl instalován na náměstí Svobody 13.12.1924.

    Podnět ke stavění vánočních stromů republiky, spojený se sbírkou pro chudé, dal spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který při své vánoční procházce lesem našel odložené dítě v okolí Bílovic. Tato výstava se zaměřuje na vánoční tvorbu dětí i dospělých. Pro veřejnost je otevřena do 12.1.2014.

Text a foto: PETR MICHL