Společnost Veletrhy Brno hodnotí letošní sezonu

Přínosy pro město i celý region

16.12.2017 08:05

    Velice úspěšná sezona – tak by se dal ve stručnosti charakterizovat právě končící rok akciové společnosti Veletrhy Brno. Ekonomika se rozvíjela podstatně lépe, než předpokládal hospodářský plán.

    Definitivní údaje sice ještě neznáme, ale už teď je jisté, že zisk bude ve srovnání s původními předpoklady nejméně dvakrát, možná i třikrát vyšší. Rovněž výhled do budoucna se jeví vcelku příznivě. „Rok 2018 bude díky dvouletému střídání některých akcí silnější než letošek. Měl by být nejúspěšnější za poslední dekádu,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Jiří Kuliš.

    Brněnské výstaviště není jen místem konání veletrhů či výstav. Přibývá kongresů, seminářů, kulturních a sportovních akcí, pro něž by se jinde hledalo jen stěží místo. Pořád se něco děje. Občas se stane, že na jedné straně pavilonu řemeslníci demontují právě skončenou výstavu, zatímco na opačném konci už vyrůstají nové expozice. Požadavky vystavovatelů nelze plně uspokojit, pro mezinárodní strojírenský veletrh a výstavu TECHAGRO chybí přibližně 5 000 čtverečních metrů plochy. Společnost tak ztrácí ročně 20 až 30 milionů korun. Objevují se úvahy o tom, že by bylo vhodné vybudovat nový pavilon D a současně revitalizovat sousední pavilon C. Vznikla by tak multifunkční hala vhodná pro pořádání rozsáhlejších kulturních a sportovních akcí. Zbourán bude s největší pravděpodobností pavilon K, v němž je v současné době provizorní sklad. Uvolněná plocha poslouží k výstavbě montované haly, například pro výstavu TECHAGRO.

Úspěšný MSV 2017…

    K nejvýznamnějším akcím patří Mezinárodní strojírenský veletrh. Letos do Brna přijelo 1 631 vystavovatelů z 32 zemí, expozice si prohlédlo 81 836 návštěvníků. Veletrh potvrdil svoji pozici ve středoevropském regionu, v řadě parametrů byl ve srovnání s předchozími ročníky rekordní. Byl znát optimismus výrobců, kteří investovali do inovací a byli spokojeni se zájmem odběratelů a odborných návštěvníků – zaznělo na tiskové konferenci. Nástup čtvrté průmyslové revoluce se projevil především v expozicích vystavovatelů, věnovalo se mu i několik odborných konferencí. Největší zastoupení měly firmy z Německa, Indie, Slovenska, Itálie, Rakouska, Jižní Koreje a Číny. Zahraniční návštěvníci dorazili z více než 50 zemí, přijely delegace či obchodní mise z Indie, Japonska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Kuby, Německa i dalších států. Partnerskou zemí byla Indie – země s rychle rostoucí ekonomikou a obrovským potenciálem podnikatelských a obchodních příležitostí. Silná účast asijských zemí potvrdila, že MSV se stal – obrazně řečeno – vstupní branou pro asijské firmy na středoevropský trh.

Řekli o veletrhu:

„Jsem na brněnském veletrhu téměř jako inventář, protože sem jezdím pravidelně a jezdím sem rád. Vážím si práce těch, kdo Mezinárodní strojírenský veletrh organizují.“ (Miloš Zeman, prezident ČR)

„Před dvěma lety jsme měli jako město možnost převzít akciové podíly ve společnosti Veletrhy Brno. A jsem velmi rád, že se toto rozhodnutí ukazuje jako správné. Musím říci, že se to pozitivně podepisuje i na ekonomice města.“ (Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna)

„Když se daří ekonomice, firmám, daří se i veletrhu. Vystavovatelé přivezli letos opět úžasné exponáty. Toto není český veletrh, je to mezinárodní a skutečně globální veletrh, který potvrzuje, že Česká republika je součástí globální ekonomiky.“ (Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno)

Ilustrační foto z MSV 2017: Jaroslav Bobek

… a připravovaný MSV 60

    Tradice brněnských veletrhů sahá do roku 1928, kdy Brno hostilo Výstavu soudobé kultury v Československu. Na budování výstavního areálu se podíleli nejlepší architekti a umělci tehdejší doby. Předchůdcem dnešních strojírenských veletrhů byly výstavy československého strojírenství (pořádané od roku 1955), první MSV se uskutečnil v roce 1959. Brno postupně získalo status veletržního města, ohlas výstavních akcí značně přerostl národní rámec. Rostoucí význam veletrhů se projevil i ve výstavbě hotelů. „Nebýt strojírenského veletrhu, pravděpodobně by nevznikl ani hotel International. Tehdy šlo víc o celonárodní svátek, jedinečnou příležitost, jak obdivovat nejmodernější technologie z celého světa,“ říká Jiří Kuliš. „Dnes je MSV především obchodní platformou, která pomáhá firmám z celého světa velmi rychle zprostředkovávat obchodní kontakty i kontrakty.“

    Partnerskou zemí jubilejního Mezinárodního strojírenského veletrhu (od 1. do 5. října 2018) bude Slovensko. Zájem je mimořádný. Akce se stane součástí oslav 100. výročí vzniku samostatné republiky, devadesátileté historie brněnského výstaviště a připomínkou česko-slovenské vzájemnosti.

    Na tiskové konferenci jsme si prohlédli několik plakátů, jejichž prostřednictvím zvala firma Brněnské veletrhy a výstavy návštěvníky na strojírenské veletrhy. Vytvořili je Adolf Pražský, Svatopluk Žampa, Miroslav Holek a další renomovaní designéři. Ikonické logo s ozubeným kolem a dvěma šipkami prošlo za šedesát let pouze čtyřmi drobnými změnami. Současná verze se používá od přelomu osmdesátých a devadesátých let. „Na tuto tradici chceme nyní navázat. Vyhlásíme otevřenou soutěž, z níž by měla vzejít nová vizuální podoba Mezinárodního strojírenského veletrhu,“ připomíná vedoucí odboru marketingu a komunikace Jiří Smetana. „Cílem není vytvořit retro plakát, ale moderní vizuální styl veletrhu, který zároveň vyzvedne jeho tradici a význam.“ Autor vítězného návrhu získá odměnu 100 tisíc korun a navazující zakázku na vytvoření reklamních formátů pro komunikaci veletrhu.

Čísla hovoří za vše…

    Akciová společnost Veletrhy Brno si nechala vypracovat podrobnou studii s cílem vyhledat, pojmenovat a vyčíslit efekty a přínosy pro město i celý region. Celková roční poptávka vygenerovaná vlivem veletržní činnosti činí 6,9 miliardy korun. Veletrhy dávají práci 1 738 lidem, zatímco kmenových zaměstnanců mají jen 265. Jen v Brně má díky veletržnictví práci 845 lidí. Napočítali bychom minimálně patnáct firem, v nichž veletržní byznys navázaný na brněnské výstaviště tvoří více než pětinu tržeb. Jde především o široký sektor služeb – ubytování a stravování, dopravu, stavbu expozic, marketing. Kupříkladu stavba expozic během MSV či veletrhu TECHAGRO vytíží prakticky všechny firmy z oboru v okruhu desítek kilometrů od Brna.

    Veletrhy Brno odvedly za uplynulých deset let přibližně miliardu korun na daních. Pokud započítáme všechny efekty související s činností společnosti, je přínos do státní pokladny ještě větší – 11,2 miliardy korun. Nemalá částka z toho připadne do rozpočtu města Brna.

Několik údajů ze studie vypracované firmou Cyrrus Corporate Finance, a. s.:

■ Areál provozovaný společností Veletrhy Brno patří v celosvětovém měřítku mezi 30 největších.
■ Roční vývoz služeb do zahraničí dosahuje 326 milionů korun.
■ Poplatky ze vstupného a parkovného odvedené městu Brnu v letech 2007–2016 přesáhly 66 milionů korun.
■ Průměrné využití hal v době pořádání veletrhů v sudých letech činí 76 %, v lichých letech 66 %.
■ Nejčastější navýšení ceny ubytování v hotelech v Brně v době konání MSV se pohybuje kolem 150 %.
■ Hodnota kombinované ochranné známky BVV Veletrhy Brno činí 340 milionů korun.

    Některé údaje z vypracované analýzy uvidí i obyvatelé a návštěvníci jihomoravské metropole.  „Na typických brněnských ikonách se snažíme s nadsázkou ukázat, co všechno veletrhy městu přinášejí,“  dodává Jiří Smetana.

    Roční export Veletrhů Brno je jako 21 milionů škopků.

    Brněnské výstaviště navštíví ročně tolik lidí, že by Kometa měla 4 sezony vyprodáno.

    Veletrhy dávají práci tolika lidem, že by zaplnili 16 šalin. A nezbyde ani místo pro revizora.

    Současný vývoj rozhodně vyvrací názory, že veletrhy jsou zastaralým nástrojem, který prohrává souboj s on-line světem. Jejich význam pro moderní brněnskou historii i ekonomickou prosperitu regionu je nesporný. A jsou také jedinečnou příležitostí, jak obdivovat nejmodernější technologie a novinky z celého světa.  (jbo)