Vajíčka jeřábů mandžuských putují z Brna až na Dálný východ

Příroda si sama neporadí, potřebuje pomoc

02.07.2015 14:10

    Už jsme o tom psali – Zoologická zahrada Brno zachraňuje želvy v Indonésii. Po několika letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo získat potřebná povolení, pokračuje dostavba, vybavení a následně i činnost rehabilitačního centra na ochranu ohrožených želv na ostrově Nusa Penida. To je bezpochyby velice radostná zpráva. V minulých dnech jsme se dozvěděli další novinu. A je to opět nemalý příspěvek k záchraně ohrožených druhů zvířat. Jeřábi mandžuští, které se loni v zoo podařilo poprvé rozmnožit, se budou se podílet na vzniku mezinárodního záchovného programu.

    Vždycky, když na tiskové konferenci hovoří kurátor ptáků brněnské zoo Petr Suvorov, naslouchám jeho slovům obzvlášť pozorně. Někdy se dokonce po skončení oficiálního jednání ještě „potulujeme“ s kolegy kolem voliér a debatu o opeřencích si dalším příjemným povídáním prodlužujeme. Tentokrát nám doktor Suvorov vyprávěl o unikátním čtrnáctihodinovém transportu dvou oplozených vajíček jeřába mandžuského až kamsi k Chabarovsku, téměř na čínskou hranici. Velice zajímavé! Něco podobného se v evropských podmínkách uskutečnilo snad jen jednou.

    Dovedu si to živě představit. Sám jsem kdysi cestoval letadly v těchto dalekých končinách. Na místních linkách z Buchary do Taškentu či Samarkandu nastupovali cestující s husami v košících a dokonce i s kozou na řetězu. Ale to už je opravdu velice dávno, současná dálková linka Aeroflotu je jistě mnohem komfortnější. Ale přesto! Určitě nebylo jednoduché vyřídit povolení k převozu biologického materiálu a přesvědčit palubní personál, že transportní box nelze dát do zavazadlového prostoru letadla, protože uvnitř inkubátoru je nezbytné pravidelně kontrolovat teplotu a vlhkost.

    Dobrá věc se podařila. Petr Suvorov přivezl oplozená vajíčka až do biologické stanice v Amurské oblasti. Tam se z jednoho z nich vyklubalo kuřátko. Malý jeřáb se tak zapojil – řečeno slovy doktora Suvorova – do procesu adaptace na okolní prostředí a v rámci záchovného projektu bude vypuštěn do volné přírody.

    Jeřáb mandžuský (Grus japonensis) je druhý největší druh jeřába ve východní Asii. Údajně je symbolem štěstí a věrnosti. Hnízdí na ruském Dálném východě a na Japonském souostroví. V evropských zoologických zahradách bývá častým obyvatelem, zato v přírodě se počet jedinců tohoto i dalších příbuzných druhů výrazně snižuje. Podle norem Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) je klasifikován jako ohrožený druh.

    Japonská populace se díky intenzivní péči drží na počtu přibližně 2 000 jedinců a je považována za stabilní, jeřábi zůstávají po celý rok v zemi a nemigrují. Ruská pevninská populace je v místě svého hnízdního rozšíření dobře chráněna před predátory. Ptáci však v zimě odlétají do Číny, kde bývají často ohroženi vysoušením mokřadů a intenzifikací zemědělství nebo aktivním lovem. Současná zimující populace v Číně se odhaduje na 400 až 500 jedinců, další tisícovka jeřábů zimuje na čtyřech lokalitách v Koreji. Příroda prosí o pomoc. Proto byl založen mezinárodní program, který by alespoň částečně posílil populaci těchto opeřenců na Dálném východě.

    Biologická stanice v Amurské oblasti se věnuje vysazování těchto ohrožených ptáků do volné přírody už více než deset let. Nezabývá se pouze záchranou jeřábů mandžuských, ale také o příbuzných jeřábů daurských (Grus vipio). Do volné přírody vrátila už třicet vzácných opeřenců. Mnozí v přírodě úspěšně přežívají a rozmnožují se.

    „Jedním z našich hlavních úkolů je pomáhat přírodě,“ tak to vidí ředitel zoologické zahrady Martin Hovorka. To, že právě brněnská zoo dostala jako jediná povolení od koordinátora, aby se pokusila vysadit jeřába mandžuského do přírody, považuje za značný úspěch. S tím lze jen souhlasit, brněnským chovatelům patří zasloužená gratulace. Pokud by se podařilo získat dokonalejší transportní box (inkubátor), v němž lze udržet po celou dobu přepravy neměnnou teplotu, měli by chovatelé a zachránci těchto ptáků vyhráno. Ale co není dnes, může být příště. V každém případě je jasné, že převoz oplozených vajíček na větší vzdálenosti by mohl výrazně přispět k záchraně ohrožených druhů ptáků. Zoologická zahrada Brno nechce zůstat v tomto úsilí stranou.

JAROSLAV BOBEK