Domovnickou akademii ukončilo prvních deset absolventů

Pro klidné a bezpečné bydlení

26.11.2015 20:05

    Domovnická akademie, kterou připravila Městská policie Brno ve spolupráci s několika dalšími organizacemi, má za sebou nultý (pilotní) ročník. Projekt si kladl za cíl vyškolit zájemce o pozici domovníků-preventistů, kteří by v problémových domech pomáhali vytvářet podmínky bezpečného, klidného a čistého bydlení. Zkušenosti ukazují, že tam, kde se rozhodli vytvořit pozici domovníka, ubylo sousedských sporů a výrazně se snížil i počet výjezdů policie k nejrůznějším incidentům. V nultém ročníku se všechno teprve ověřovalo a zkoušelo. Na základě získaných poznatků se nyní rozhodne, v jaké podobě bude výuka v Domovnické akademii pokračovat, co je zapotřebí zdokonalit či doplnit.

    Nultý ročník navštěvovalo deset účastníků. Vyučovalo se od dubna do října, vždy v úterý a v pátek od 14 do 20 hodin. Kurs byl zaměřen především na drobné řemeslné činnosti, které lze provádět samostatně, a na základní odborné znalosti v oborech zedník, montér suchých staveb, truhlář, sklenář, chladicí a klimatizační technika, podlahář, malíř a lakýrník, elektrikář a zámečník. Pedagogové ze Střední polytechnické školy v Jílové ulici v Brně věnovali výuce v odborných dovednostech celkem 168 hodin. Lektoři Vyšší policejní školy, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru měli k dispozici dalších 62 hodin.

    Než však tato myšlenka „dozrála“, musíme se vrátit o několik let do minulosti. Městská policie Brno si v letech 2009–2012 vyzkoušela v podmínkách vybraného bytového domu v Novém Lískovci preventivní program „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“. Nebylo to jednoduché. Komunitu více než 500 nájemníků ve 156 bytech tvořily různé sociální, etnické a národnostní menšiny, ale také běžní obyvatelé, jimž nehrozila žádná bezpečnostní či sociální rizika. Zkušenosti s uplatňováním tohoto preventivního programu byly podrobně vyhodnoceny a zpracovány do písemné podoby. Vznikl Manuál bezpečného bydlení. Brožurka formátu A5 obsahuje spoustu praktických rad a poznatků, nechybějí ani informace z Listiny základních práv a svobod, ústavy a trestního zákoníku. Republikový výbor pro prevenci kriminality tento dokument schválil a doporučil jeho další šíření pro veřejnost – jako příklad dobré praxe.

    „Neustále hledáme cesty k bezpečnému bydlení,“ říká autor projektu Luboslav Fiala z preventivně informačního oddělení Městské policie Brno. „Snažíme se přispívat k minimalizaci represivních a exekutivních zásahů samosprávy do života nájemníků bytových domů. Za pomoci vyškolených a respektovaných domovníků-specialistů prevence chceme dosáhnout optimální soběstačnosti obyvatel při vytváření podmínek bezpečného, klidného, čistého a dobře spravovaného bydlení, s maximálním využitím přirozených sociálních vazeb, komunikačních nástrojů i moderních technologií.“

    Hovořili jsme s Radomírem Jahnem, jedním z absolventů Domovnické akademie. Bydlí v paneláku se 137 byty na Horáckém náměstí v Brně-Řečkovicích. „Pokud by výuka v Domovnické akademii za nic nestála, určitě bych ji přestal navštěvovat,“ řekl nám. „Naopak – všichni jsme byli spokojeni. Absolvovali jsme školení s mnoha praktickými ukázkami, bylo to pro nás velice přínosné.“

    Projekt stál téměř 700 tisíc korun, z čehož přibližně polovina byla určena přímo na vzdělávací program. „Dotace poskytlo Ministerstvo vnitra ČR, Jihomoravský kraj i město Brno,“ vysvětluje vedoucí preventivně informačního oddělení městské policie Petra Kubišová. První účastníci absolvovali nový kvalifikační program díky dotacím zdarma. „Další zájemci by mohli platit kolem dvaceti tisíc korun. Znovu však nabídneme i dotovaný program nebo alespoň preventivní minimum,“ dodává Luboslav Fiala. Strážníci znovu osloví brněnské městské části. Doporučí jim, aby se do programu zapojily a v obecních domech maximální měrou využily vyškolené domovníky-preventisty. První ověřené zkušenosti ukazují, že se to bohatě vyplatí.  (jbo)