Uzávěrka pro podání žádostí o granty je 4. října 2013

Pro lepší život v regionech

01.09.2013 10:10

    Neziskové a příspěvkové organizace letos obdrží 2 miliony korun z grantového programu ČSOB a Era pro podporu regionů. Polovina z této částky je určena na projekty zabývající se péčí o přírodní a kulturní dědictví, druhá na projekty přispívající k rozvoji společenského života prostřednictvím spolkové činnosti a místní kultury. Příspěvek na jeden projekt může činit až 70 tisíc korun. Rozhodne o tom nezávislá hodnotící komise, v níž budou nejen zástupci banky, ale i odborníci na životní prostředí a zapojování veřejnosti do společenského života. Uzávěrka pro přihlášky je 4. října, výsledky budou oznámeny 27. listopadu 2013. Projekty musejí být realizovány nejpozději do 1. prosince 2014. Program spravuje Nadace VIA.

Menší komunitní granty

    Grantový fond ČSOB podporuje hlavně projekty, které zapojují veřejnost do přímé péče o přírodní a kulturní dědictví na místní úrovni. Mohou se týkat například výsadby stromů, obnovy cest, záchrany vzácných přírodních lokalit, čištění potoků a řek, roklí, sečení luk, ale i obnovy místních památek či zvyšování zájmu veřejnosti o místní přírodní a kulturní dědictví.

    Grantový fond Era si klade za cíl zapojovat občany do společenského a veřejného života. Podpořeny budou zejména projekty, které mají vztah k tradicím a historii jednotlivých regionů, vzbudí zájem veřejnosti a obohatí je o nové zážitky, dovednosti a zkušenosti. Podmínkou je, aby se do realizace projektů aktivně zapojili místní obyvatelé. Aby přispěli vlastní prací a odbornými znalostmi a převzali odpovědnost za daný stav věcí.

    Jihomoravský kraj patří v rámci tzv. Menších komunitních grantů k nejúspěšnějším. Za uplynulých pět let bylo přihlášeno 156 projektů, z nichž 24 získalo finanční podporu v celkové částce vyšší než 1,9 milionu korun. Jižní Morava zaznamenává dobré výsledky i při využití tzv. Velkých komunitních grantů. Z 15 přihlášených projektů uspěly tři. Dohromady byly podpořeny částkou 950 tisíc korun.

Návrat oskeruše

    Loni se podařilo uvést do života projekt „Návrat oskeruše“, jehož autorem je Občanské sdružení Sorbus z Břeclavi. Na svůj záměr získalo částku přesahující 52 tisíc korun. „Území Pavlovských vrchů bylo kdysi plné solitérních ovocných stromů, které zabraňovaly erozi, poskytovaly útočiště mnoha ptákům a byly domovem vzácných druhů hmyzu. V neposlední řadě měly i svůj estetický význam. K cílenému vysazování ovocných stromů do volné přírody dnes už prakticky nedochází. Proto jsme se rozhodli vysadit na katastrálním území Mikulova, Bavor, Klentnice, Perné, Pavlova a Sedlece 160 oskeruší,“ vysvětluje Jiří Kmet z Občanského sdružení Sorbus.

    Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) je vzácný teplomilný strom. Patří mezi ohrožené druhy. V současné době se vyskytuje jen v Českém středohoří a na jihovýchodě Moravy – na Slovácku, od Pálavských vrchů až po Vizovickou vrchovinu. Sdružení Sorbus předalo každému z individuálních zájemců zdarma jednu odrostlou sazenici s opěrným kůlem a pletivem. Všichni dostali odbornou radu a doporučení, kde a jakým způsobem oskeruši zasadit. K dispozici byly samozřejmě i tištěné materiály s návodem, jak o strom pečovat. Rozhodující podmínkou pro každého z dobrovolníků bylo postarat se o „svůj“ strom i v budoucnu. Projekt volně navázal na úspěšné výsadby několika desítek stromů v okolí Pálavy. Byl natolik úspěšný, že vyhrál i v hlasování zaměstnanců ČSOB a Ery v rámci tzv. Druhé šance a získal dalších 50 tisíc korun na své pokračování.

Soutěž Era Starosta roku

    Na jižní Moravu loni putovala také cena v prestižní soutěži Era Starosta roku. Ocenění a odměnu 250 tisíc korun pro obec získala starostka Vlasta Mokrá z Násedlovic na Hodonínsku. Letošní ročník soutěže přilákal v České republice zástupce 77 obcí do 2 000 obyvatel. Slavnostní vyhlášení výsledků je naplánováno na 22. října 2013. „Více než 60 procent nominací přišlo z nových obcí, které se v minulosti této soutěže nezúčastnily,“ vysvětluje manažerka Poštovní spořitelny Jitka Švejcarová. „Třináct nominací je z Jihomoravského kraje. I letošní vítěz získá čtvrt milionu korun do obecního rozpočtu a Rychtářské právo. Vyplacena bude také mimořádná pomoc 50 tisíc korun pro obec, kterou výrazně zasáhly jarní povodně.“ Za uplynulých pět ročníků se do soutěže postupně přihlásilo 12 procent ze všech českých obcí do 2 000 obyvatel. Starostové se ale nemohou hlásit sami, musí je někdo nominovat.

>><<

    Jak už bylo řečeno, žádosti o granty, které jsou součástí programu ČSOB a Era pro podporu regionů, bude přijímat Nadace VIA po celý měsíc, uzávěrka je 4. října 2013. Menší komunitní granty jsou určeny pro nevládní organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví (charity a diakonie), pro obce a sdružení obcí či příspěvkové organizace. Spoluúčast do 10 procent celkových nákladů na projekty lze vyčíslit závazným vkladem nehonorované či dobrovolnické práce.  (jbo)

 

Informace novinářům poskytli manažerka Poštovní spořitelny Jitka Švejcarová, tisková mluvčí Zuzana Kalátová a zástupce Občanského sdružení Sorbus Jiří Kmet.

Foto: Jaroslav Bobek