Středisko ekologické výchovy Hlídka zahájilo svou činnost

Pro školáky i maminky s dětmi

01.07.2015 17:55

    V nově zrekonstruované budově v parku pod brněnským hradem Špilberk zahájilo činnost Středisko ekologické výchovy Hlídka. Maminkám s malými dětmi nabízí zázemí mateřského centra, výukové programy a příměstské tábory pro školáky. Rekonstrukce památkově chráněné a architektonicky cenné budovy bývalé prachárny začala před třemi lety, dokončena a zkolaudována byla počátkem letošního roku. Provozovatelem SEV Hlídka je Zoo Brno a stanice zájmových činností.

    O aktivitách střediska nás podrobně informovala jeho vedoucí Mgr. Iva Trtíková. V den zahájení provozu ještě nedokázala přesně říct, jaký bude zájem veřejnosti. Pracovníci střediska jsou zatím plni očekávání. Jisté však je, že v parku pod Špilberkem už nějaký čas „brousí“ maminky s kočárky a malými dětmi a živě se zajímají, co se v Hlídce děje. Sami jsme se o tom přesvědčili, když jsme se dali s několika z nich do řeči. Pracovníci vzdělávacího úseku Zoo Brno, pod který SEV Hlídka spadá, předpokládají, že střediskem ekologické výchovy projde až 90 tisíc frekventantů. Hned v úvodu je třeba říci, že prostory jsou perfektně upraveny a zcela jistě přilákají spoustu zájemců. Akce pro děti jsou v Zoo Brno velice žádané. Kupříkladu příměstské tábory bývají obsazeny už za pár minut po zveřejnění podmínek a přihlášky na internetu.

    Snad jen několik informací o prázdninovém programu. Od pondělí do pátku (10–18 hodin) bude v SEV Hlídka v provozu mateřské a informační centrum pro rodiče s nejmenšími ratolestmi a pro děti z mateřských škol. K dispozici je herna se zábavně výukovými prvky, vybavená kuchyňka a hygienické zázemí. Za využití služeb mateřského centra je stanovena cena 30 korun na osobu (pro dospělého i dítě), děti do jednoho roku věku mají vstup zdarma. „Všechny aktivity Hlídky budou naplňovat cíle environmentálního vzdělávání s důrazem na praktické ukázky a interakci,“ vysvětluje Iva Trtíková. „Z konkrétních témat, kterým se budeme věnovat, to budou například alternativní zdroje energie nebo ekologické hospodaření. Děti chceme směřovat už od útlého věku k ekologickému myšlení a k pocitu spoluodpovědnosti za kvalitu životního prostředí.“

    Od 20. července do 14. srpna v Hlídce poběží čtyři turnusy příměstských táborů. Děti ve věku od sedmi do jedenácti let budou mít možnost prožít – vždy od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin – zábavně vzdělávací týden za cenu 1 500 korun. V obou prázdninových měsících se zde uskuteční několik nezpoplatněných osvětových akcí pro širokou veřejnost. V plánu jsou rovněž ekologické schůzky, zaměřené převážně na žáky prvního stupně základních škol, jejich rodiče a prarodiče za poplatek 30 Kč na osobu. Od září budou novinkou i výukové programy pro mateřské školy a první stupeň základních škol a také kroužky pro děti a rodiče s dětmi. Od října se v Hlídce rozběhnou jednodenní výukové programy pro zájemce z mateřských škol a prvního stupně základních škol. Cena za zábavně vzdělávací dopoledne strávené mimo školu je stanovena na 65 korun na žáka.

    Tolik informace z tiskové konference, v průběhu níž si brněnští novináři prohlédli všechny prostory Střediska ekologické výchovy Hlídka, včetně velice zajímavé barokní chodby, pro kterou se teprve hledá účelné využití. A na závěr ještě několik čísel. Při rekonstrukci historické budovy byla využita dotace z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 31,5 milionu korun, město Brno uhradilo z vlastních prostředků více než 3,5 milionu korun. Zúčtovatelná dotace, kterou město poskytlo na roční provoz střediska, činí 5,1 milionu korun. Pokud by se středisko stalo školským zařízením, dostávalo by na svůj provoz peníze od státu. Doufejme, že se to v nejbližší době podaří.

    Až půjdete se svými dětmi kolem Hlídky pod Špilberkem, zazvoňte u vstupních dveří. Pracovníci střediska vás rádi přivítají a sdělí vám podobné informace o programu, který pro vaše děti připravili. Budete se tam cítit velice příjemně, věřte tomu…   (jbo)

 

Foto: Jaroslav Bobek