Grantový program Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny

Pro zlepšení sousedských vztahů

02.07.2014 15:25

    Hlavním tématem letošního ročníku grantového programu Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny je zlepšování sousedských vztahů. V prvním kole bude mezi 22 vítězných projektů rozděleno více než 1,5 milionu korun. K nejúspěšnějším regionům patří střední Čechy, jižní Morava a Praha.

    Regionální fond rozděluje prostředky ve dvou navazujících grantových kolech – jarním a podzimním. O podporu mohou žádat nekomerční projekty, které zapojí občany daného regionu do veřejného a společenského života a současně vytvoří podmínky pro rozvoj pozitivních mezilidských vztahů. V jarním kole uspěly se svými projekty tři neziskové organizace z Jihomoravského kraje.

„Ideme za súsedama hore rolama“

Český svaz ochránců přírody, Kyjov

    Mezi obcemi Kostelec, Nětčice, Bohuslavice a Čeložnice chodili po staletí místní obyvatelé krajinou plnou polí, vinohradů, remízků a cest. V poslední době tyto trasy hodně omšely, o některých cestách už ví jen málokdo z místních. Projekt si proto klade za cíl zašlé prvky v krajině oživit, místním lidem znovu umožnit chodit po starých cestách a vzájemně se potkávat. Projekt byl podpořen částkou 100 000 korun.

Hřebečsko – region, který (NE)zanikl

NAOKRAJI – o krajině na okraji, z. s., Lednice

    Projekt v zaniklém sudetském regionu Hřebečska si klade za cíl vzkřísit mizející kulturní paměť místní krajiny pomocí landartu. (Jen pro vysvětlení – landart, tzv. krajinné umění, uplatňuje přechod umělců z ateliérů do přírody. Svůj předobraz má v dávné historii – od visutých zahrad královny Semiramidy, přes parky s keřovými bludišti či přísně vymezené francouzské zahrady až k čínským a japonským klášterním zahradám.) Součástí projektu bude workshop pro místní umělce, studenty uměleckých škol a další zájemce, veřejné přednášky a diskuse s pamětníky, historiky, archeology a krajináři. Na závěr se uskuteční vernisáž děl pod širým nebem. Projekt byl podpořen částkou 83 200 korun.

Za Díly soudržnější

Spokojené Díly, o. s., Kuřim

    Tento projekt chce posílit vztahy a spolupráci v místní komunitě prostřednictvím účasti na společném budování nového centra sportu, kultury a setkávání. Občanské sdružení působí v lokalitě Díly pod svatým Janem už sedmý rok, valná část práce však zůstává na několika nejaktivnějších členech sdružení. Do přípravy projektu nové sportovně rekreační plochy proto chtějí zapojit také ostatní členy a spolu s nimi i širší veřejnost. Projekt byl podpořen částkou 55 400 korun.

>><<

    V grantovém programu Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny jsou letos k dispozici až 4 miliony korun. Maximální výše jednoho grantu činí 100 tisíc korun. Hlásit se mohou nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy a účelová zařízení církví), příspěvkové organizace i obce. Druhé kolo bude vyhlášeno 10. září – s uzávěrkou 15. října 2014. Regionální fond rozvoje navazuje na předchozí grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů, který fungoval v letech 2007–2013. Na komunitní projekty v regionech bylo za celé období vynaloženo více než 22 milionů korun.  (jbo)