Příspěvky na dostavbu centra posílejte na účet č. 267825941/0300

Projekt KURA KURA – zachraň želvu

26.02.2015 18:15

    Ředitel Zoologické zahrady Brno Martin Hovorka tento týden oznámil radostnou zprávu. Projekt KURA KURA – ZACHRAŇ ŽELVU, zahájený v roce 2006, může pokračovat. Po několika letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo získat poslední potřebné povolení. V krátké době bude zahájena dostavba, vybavení a následně i činnost rehabilitačního centra na ochranu ohrožených želv Indonésie na ostrově Nusa Penida.

    „Jsem rád, že se nám po devíti letech od zahájení projektu podařilo získat poslední důležité povolení od indonéských úřadů. Po nezbytných opravách už vybudovaného centra ve vesnici Toyapakeh můžeme začít pomáhat v záchraně želv,“ říká s uspokojením ředitel zoo. „Budeme úzce spolupracovat s pracovníky BKSDA, kteří v Denpasaru na Bali zajišťují konfiskaci pašovaných mořských želv.“

    Na tiskové konferenci jsme dlouze debatovali o tom, proč se tito mořští plazi stávají středem zájmu pašeráků a proč je tak důležité pomáhat při jejich záchraně. Pašované želvy slouží především ke konzumaci, někdy i k nejrůznějším rituálním účelům místních obyvatel. Často však jen nechtěně uvíznou v rybářských sítích. Většinou bývají ve velmi špatném stavu, s četnými povrchovými i hlubokými poraněními. V rehabilitačním centru jim bude poskytnuta veterinární péče a po vyléčení se dostanou do moře. Odbornou činnost zajistí indonéský veterinář. Pomáhat mu bude jeden technický pracovník, ruce k dílu přiloží i dobrovolníci z řad studentů veterinární medicíny z české a indonéské strany. Rehabilitační centrum na ochranu ohrožených želv se zároveň stane osvětovým a vzdělávacím centrem pro děti, pedagogy a zahraniční návštěvníky této oblasti.

    Nositelem projektu je Unie českých a slovenských zoologických zahrad, hlavním účastníkem – jak vyplývá z předchozích informací – Zoo Brno společně s indonéskou nadací Yayasan Kura Kura Nusa Penida. Podle zásad Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) je třeba přispívat k záchraně ohrožených zvířat dvěma způsoby. Kromě vytváření pojistných populací ohrožených druhů v lidské péči (tento úkol plní všechny zoologické zahrady, jak je známe) je nezbytné podílet se i na záchraně zvířat v místech jejich původního výskytu. A přesně to je úkol, který bude plnit brněnská zoo v Indonésii. Je třeba připomenout, že projekt se vztahuje k lokalitě s největším zastoupením želv. Některé velice vzácné druhy se dostaly až na okraj vyhynutí.

    Protože od zahájení projektu už uplynula hezká řádka let, neškodí malá rekapitulace. Především je třeba zdůraznit, že náklady na vybudování a provoz rehabilitačního centra nelze hradit z rozpočtu zoologické zahrady. Krajský úřad Jihomoravského kraje proto vydal osvědčení ke konání veřejné sbírky. Díky tomu se podařilo v letech 2006–2009 získat 435 tisíc korun, dalších 182 tisíc korun poskytlo formou dotace Ministerstvo životního prostředí ČR. Indonéské úřady postupně vydaly, často s obrovskými obtížemi, povolení k úklidu a oplocení pozemku, vybudování dvanácti karanténních bazénů, výstavbě vzdělávacího střediska, ubytování pro pracovníky stanice, laboratoří a technického zázemí. Loni v listopadu získaly Zoo Brno a nadace Yasan Kura Kura Nusa Penida definitivní povolení k manipulaci se zvířaty Indonésie od BKSDA (Balai Konservasi Sumber Dava Alam). Teď už snad nic nebrání tomu, aby se projekt konečně rozběhl.

    Je potěšitelné, že Krajský úřad Jihomoravského kraje opět vydal Zoologické zahradě Brno osvědčení ke konání veřejné sbírky, tentokrát pro období do 1. 2. 2018. Pokud tedy chcete přispět na dostavbu, vybavení a zahájení činnosti rehabilitačního centra mořských želv na indonéském ostrově Nusa Penida, máte možnost. Příspěvky na projekt Kura Kura posílejte na účet č. 267825941/0300. Pracovníci brněnské zoo předem děkují.

První obyvatelé záchranné stanice

    Na tiskové konferenci jsme se už podruhé setkali s vedoucí Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jinačovicích Janou Švaříčkovou. Informovala nás, že v prvním měsíci fungování se do stanice dostal jeden netopýr, straka a tři ježci. Zatímco netopýr a straka byli ve stavu, kdy už jim veterinární péče nemohla pomoci, ježkům západním se v Jinačovicích daří dobře. Tři mláďata našel veterinární lékař na zahradě v Kuřimi. Přesvědčil se, že jsou opravdu opuštěná a vzal je k sobě domů. Každý ježek tenkrát vážil přibližně 100 gramů. „Když se nálezce dozvěděl o naší záchranné stanici, rozhodl se, že nám mláďata svěří do péče,“ říká Jana Švaříčková. „Je poznat, že ježci byli v dobrých rukou, dnes váží téměř tři čtvrtě kilogramu a jsou ve velmi dobré kondici. Budeme se o ně starat až do jara a pak je vypustíme do volné přírody.“

    O znovuotevření záchranné stanice jsme psali 30. ledna 2015 ZDEJen pro pořádek opakujeme: Stanice pokrývá území v okruhu přibližně 50 kilometrů od Brna. Odborní pracovníci přijímají hlášení o nálezech poraněných či opuštěných zvířat na telefonním čísle 702 137 837. Volat můžete nepřetržitě. (jbo)

 

Vlevo: Ředitel Zoo Brno Martin Hovorka představuje novinářům projekt „Kura Kura – zachraň želvu“. – Vpravo: Malým ježkům se v záchranné stanici dobře daří. – Dole: Vítězné foto „Prohlídka zákulisí zahrady“ (autorka Maya Phillips) z fotosoutěže Zoo Brno k oslavě sv. Valentýna.

Foto: Jiří Smutný a archiv Zoo Brno