Nová výstava v Technickém muzeu v Brně

Průmysl na Moravě 1918

23.10.2018 11:35

    V nejvyšším poschodí Technického muzea v Brně byla 22. října zpřístupněna výstava s názvem Průmysl na Moravě 1918. Je součástí cyklu Republika 100, do něhož přispěla i další muzea – Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna a Muzeum Brněnska. Výstavní expozice přibližují první desetiletí existence nového československého státu, s důrazem na rozvoj moravského průmyslu od konce rakousko-uherské monarchie až do roku 1928. Výstava potrvá do 21. dubna 2019.

    Účastníky pondělní vernisáže přivítal ředitel Technického muzea v Brně Ivo Štěpánek. O výstavních expozicích krátce pohovořili kurátoři Pavel Holman a Radek Slabotínský. Hudbu 30. a 40. let minulého století zahrála kapela Django Jet, módní přehlídku Salonu první republiky připravily Sylvie Zouharová Dyková a Žaneta Kubingerová.

    Hlavní část expozice se věnuje nejdůležitějšímu a nejtypičtějšímu odvětví průmyslu na Moravě. Představuje strojírenský a textilní průmysl, který byl dominantní zejména pro brněnskou oblast. Brno si proto vysloužilo přezdívku moravský Manchester. Zmíněn je i vývoj těžkého průmyslu, například Vítkovické železárny. Další část výstavy je věnována potravinářskému průmyslu, konkrétně cukrovarnictví a pivovarnictví. Prostřednictvím prostorových vizualizací se návštěvníci na okamžik stanou součástí procesu výroby piva v dané době. Seznámí se s konkrétními firmami i klíčovými osobnostmi, které se o rozmach průmyslu zasloužily. Nechybějí jména Tomáš Baťa, bratři Stiassni a rodina Wichterlova. Z významných podniků dominují brněnská Zbrojovka, Vlněna, Tatra Kopřivnice, olomoucká čokoládovna Zora, břeclavský cukrovar rodiny Kuffnerových, pivovar Starobrno či První česká sklárna v Kyjově.

    Autoři výstavy prezentují sbírkové předměty i nejdůležitější souvislosti dané doby netradičním způsobem, pomocí digitálních technologií a vizualizací. „Naším cílem je problematiku přiblížit interaktivním způsobem tak, aby zaujala širokou veřejnost a taktéž studenty a mladé lidi,“ připomněl na vernisáži kurátor Radek Slabotínský.

    Kromě výstavy je připraven i doprovodný program – komentované prohlídky po tzv. „brněnském industriálu“. Zájemci se při nich seznámí s historií a prostorami bývalých továren či výrobních areálů. Pro širokou veřejnost jsou k dispozici interaktivní hry, které zábavným způsobem přibližují atmosféru první republiky. Tematické programy s lektory chystá muzeum i pro školní skupiny. Ve spolupráci s Národním filmovým archivem budou promítány dobové filmy, přibližující průmysl a techniku v prvních desetiletích minulého století.

    Karel Matula, vedoucí řízení jakosti z firmy Znovín Znojmo, na vernisáži představil a spolu s dalšími hosty pokřtil nové bílé víno s přívlastkem výběr z hroznů – polosladké. Výroční Ryzlink vlašský 2016 připravila společnost Znovín spolu s Technickým muzeem Brno k oslavě 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Víno je místem původu spojeno s prezidentem Masarykem a jeho rodinou, která hospodařila na hustopečských vinicích a zásobovala i pražskou vinotéku bratra TGM Ludvíka.  (jbo)

 

Foto z výstavy: Jaroslav Bobek