Rekonstrukce Janáčkova divadla za tři čtvrtě miliardy, ale...

07.02.2020 18:05

    Na 750 milionů korun vyšla zatím poslední rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně, která trvala půldruhé divadelní sezony a vylepšila hlavně provozní zázemí, zatímco prostoru pro diváky se dotkla málo.

    Přečalounění sedadel se do oprav za půl milionu korun v letošním rozpočtu divadla nevešlo, protože musí šetřit na úhrady revizí a provoz dalších zařízení v budově. Vzhled hlediště i divadelní technologie jeviště zůstaly zatím původní, protože omlazení všeho by stálo město Brno ještě nejméně další čtvrtmiliardu korun navíc. Přesto diváci mají letos ve foyeru více občerstvovacích míst a třeba dámy zdvojnásobenou kapacitu toalet, aby nemusely vystát obvyklou frontu. Naopak důkladnou obnovu v divadle podstoupily páteřní a nejčastěji používané sítě elektro, klimatizace, vzduchotechniky i šatny pro herce. Energetické úspory přineslo nové napojení divadla na dálkový horkovod místo na dosavadní  méně výkonný a zastaralý parovod.

    Vedoucí správy divadelních budov Národního divadla Brno, tedy divadel Janáčkova, Mahenova a Reduty, Vlastimil Fabišik nás informoval, že družstvo na stavbu českého ND v poněmčené moravské metropoli vzniklo už v roce 1881. Vykoupilo nemovitosti pro plochu stavby zamýšleného divadla na začátku Veveří ulice. Myšlenka postavit v Brně velké české národní divadlo byla na debatním přetřesu zvláště v období let od 1910 do 1958. Lidé nejčastěji navrhovali umístit je do stísněného prostoru po dřívějším divadle na místě dnešní Dětské polikliniky na rohu Veveří ulice a Žerotínova náměstí.  Do sedmi výběrových řízení na jeho novostavbu se zapojilo půldruhé stovky architektů, včetně věhlasných jmen. Nabídky byly ve stylu od pozdního historismu, přes secesi, kubismus, modernismus, socialistický realismus až po klasicizující neofunkcionalismus. Od r. 1907 přišlo několik ověřovacích studií na stavbu divadla na kraji parku Lužánky. Hlasy byly též pro umístění kulturního stánku do parku Koliště, kde bylo místa podstatně více.

    Po půlstoletí dohadů zvítězil v nové architektonické soutěži v r. 1958 kolektiv Jan Víšek – Vilém Zavřela – Libuše Žáčková Pokorná. Divadlo umístil do parku Koliště. Návrh dopracoval Stavoprojekt a v lednu 1960 se stavbaři konečně pustili do díla. Novostavba byla hotova nákladem pouhých 100 milionů Kčs v červenci 1965. Provoz Janáčkova divadla začal slavnostně 2. října 1965 operou Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Stejným představením začal provoz i nyní po opravě, která přišla na sedmipůlnásobek pořizovací ceny tehdejší novostavby.  Pro srovnání nedaleké tehdy německé Mahenovo divadlo z r. 1882 vzniklo za 18 měsíců výdajem 500 000 zlatých. Dělník vydělával tu dobu 25 zlatek a úředník 20 zlatých. Máslo stálo jednu zlatku.

    Budova Janáčkova divadla je kromě železobetonové nosné konstrukce hlavně z kmene, dřeva, oceli, skla a hliníku. Vnější obložení má z bulharského travertinu. Desky z něj začaly v minulých letech ze stěn opadávat a hrozilo nebezpečí, že někoho zraní, proto nastala v roce 2016 oprava opláštění. Vnitřní dekorativnost spoluvytvářejí íránský jilm a turecký ořech. Kapacita divadla je 1 383 diváků, vstupenky pro diváky se prodávají na 1 100 míst.

    Za železnou oponou je hlavní jeviště, zadní a dvě boční jeviště. Jeviště Janáčkova divadla patří mezi největší v Evropě. Hlavní jeviště je variabilní dle nápadů scénografa a režiséra. Vedle hlavního jeviště jsou po stranách boční jeviště a také zadní jeviště. V točně o průměru 18 m je pět stolů s možnosti různého výškového nastavení a jedno propadlo s různým umístěním. Jeviště má mnoho stolů, které dávají tomuto prostoru širokou variabilitu. Třeba orchestřiště vytvoří poklesem 14 metrů širokého pruhu jeviště o dva metry dolů. Nad jevištěm je mnoho tahů s mimořádně velkou nosností, které dokáží zvedat a spouštět kulisy a divadelní konstrukce do 23metrové výše. Naráz lze spustit na jeviště kulisy nebo rekvizity dvanácti tahy. Při rekonstrukci bylo potřeba odstěhovat depozit kostýmů divadla. Čítá 15 000 kostýmů, kvůli rekonstrukci je vyvážela nákladní auta tři měsíce do náhradních pronajatých prostor o ploše 6 000 metrů čtverečních.

    V Janáčkově divadle je domovská scéna opery a baletu. Národní divadlo Brno pořádá kromě své produkce dva festivaly – Divadelní svět Brno a Janáčkův festival s hostujícími soubory. Divadlo je možné také pronajmout ke koncertům, společenským akcím, firemním akcím apod. NDB zaměstnává asi 650 lidí a zbytek do tisícovky na dohodu. NDB je příspěvková organizace města Brna které je hlavní finanční garant, divadlo podporuje i Jihomoravský kraj, sponzoři a donátoři. Za nedostatek označují diváci skutečnost, že město zatím nepronajalo žádnému z podnikatelů tradiční restauraci Bohéma, která je pod divadelní budovou. Na tuto restauraci, kavárnu a klub umělců byla veřejnost zvyklá. Avšak prostory Bohémy jsou dnes zcela prázdné. Naopak lidé si pochvalují nové podzemní garáže před vchodem do divadla. A to s chodbou a výtahem z garáží až do divadelního vestibulu, takže nastrojené dámy mohou jít z auta bez návštěvy šatny až na své divadelní sedadlo, zdůraznil správce divadelních budov NDB Vlastimil Fabišik.  (vž)