Výstava DESIGNÉRA! je přístupná až do konce září 2017

Retrospektiva – současnost – perspektiva

30.06.2017 15:15

    Jakmile se přiblíží konec školního roku, můžeme se každoročně těšit na výstavu diplomových prací absolventů Odboru průmyslového designu z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Název letošní přehlídky zní poněkud neobvykle. Vznikl složením slov design a éra: DESIGNÉRA! Představuje se na ní více než 30 vybraných prací – některé formou fyzických modelů, jiné na přehledných plakátech. K dispozici jsou rovněž animace a počítačové vizualizace.

    Brněnské Technické muzeum poskytuje výstavní prostory absolventům VUT už od roku 2004. Tentokrát se spolu s čerstvými držiteli inženýrských diplomů představují i někteří dřívější úspěšní absolventi oboru. Návštěvníkům se tak naskýtá možnost nahlédnout do historie. Výstava potrvá do konce září 2017.

    Studium průmyslového designu na Vysokém učení technickém v Brně už absolvovalo 324 inženýrů. „Hlavním posláním výstavy je přehledně a komplexně představit výsledky naší více než dvacetileté činnosti,“ sdělil novinářům vedoucí Odboru designu na Fakultě strojního inženýrství VUT doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. „Konfrontace současného průmyslového designu se stálou expozicí Technického muzea v Brně dává tomuto výstavnímu projektu další rozměr – návštěvníci se seznámí i s obecným pojetím průmyslového designu a jeho trendy. Chtěli bychom, aby alespoň částečně pronikli do práce designérů.“

    Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně je jednou z mála, na níž se design učí na technickém základě – na rozdíl od uměleckých škol podobného zaměření. Absolventi získávají široké spektrum znalostí a dovedností z oblasti umění, techniky i progresivních technologií. Výuka je založená na individuálním vedení posluchačů. Předměty strojního inženýrství kombinuje se základními umělecko-designérskými disciplínami, například kresbou, modelováním, ateliérovou tvorbou, ergonomií a podobně. K tomu ještě přidává předměty počítačové grafiky a informačních technologií.

    Výstava v brněnském Technickém muzeu se snaží přiblížit osobu designéra jako člověka, který neřeší pouze tvar a barvu produktů, jak si to někdy laicky představujeme. Ukazuje ho jako člověka se schopností analyticky myslet, nacházet inovativní řešení a objevovat souvislosti mezi zdánlivě nesouvisejícími tématy – marketingem, obchodní strategií či psychologií.  (jbo)

 


Foto z vernisáže výstavy: Jaroslav Bobek