S MASem Moravským krasem

23.04.2013 08:40

    Místní akční skupina Moravský kras je občanské sdružení, které působí v této krajinné oblasti v blízkosti Brna. Krása krápníků, tajuplné podzemní chodby, ponorná říčka, plavba na lodičkách pod jeskynní klenbou, pověstmi opředená propast Macocha, jsou atributy všeobecně známých a hojně vyhledávaných turistických atraktivit. Přitažlivé nabídky pro návštěvníky se jimi však zdaleka nevyčerpávají a neomezují se jen na krasové území. Stojí za to ochutnat z dalších nabídek krasové oblasti a neopomenout přitažlivé magnety sousedících mikroregionů (Časnýř, Černohorsko, Drahanská vrchovina, Protivansko).

    MAS Moravský kras staví na spolupráci obcí, institucí, organizací i firem oblastí všech pěti mikroregionů, úspěšně realizuje a podporuje řadu forem rozvoje území za využití metody Leader. Náleží sem nosné projekty a vzdělávací akce z okruhu turismu a cestovního ruchu. Jednou z takových akcí byl dvoudenní seminář věnovaný archeologickým a historickým památkám oblasti a tvorbě produktů cestovního ruchu. Pořádán byl ve spolupráci s partnerským sdružením Slovenského krasu. Obsahem prvního dne byly přednášky a diskuse na téma využití místního turistického potenciálu a venkovského cestovního ruchu. Zvlášť zaujala problematika tvorby forem a způsobů zpracování příběhu jako účinného prostředku přiblížení regionálních a lokálních pozoruhodností i tvorby a rozvoje image místa.

    Druhý den byl věnován exkurzi určené zejména pro slovenské hosty v podobě malé „ochutnávky“ z pestré regionální nabídky. První zastávkou se stala Býčí skála, jeskyně opředená legendou o dávné tragické události, dosud jednoznačně neobjasněné, ovšem i místo, kde byla objevena nejstarší jeskynní malba u nás. Původ známé figurky býčka zůstává dodnes neobjasněnou záhadou. Faktem naopak je, že Býčí skála s Rudickým propadáním je po Amatérské jeskyni (též z Moravského krasu) druhým nejdelším jeskynním prostorem u nás.

    Po jeskynní klenbě se dalším úkrytem před vytrvalým lijákem staly útroby větrného mlýna v Rudici. V jednotlivých patrech stavby se přehledně představuje mineralogická sbírka, historie průzkumu krasu, nebo například olomučanská keramika.

    K členům i příznivcům MASu náleží Mlékárna Otinoves, výrobce výborného sýru tradiční značky Niva. Návštěvníci s chutí ochutnali, před odjezdem v místní prodejně zakoupili pro ochutnání těm, co zůstali doma. Tím hlavním byla samozřejmě předchozí exkurze ve výrobních prostorách se zasvěceným výkladem ředitelky firmy.

    Polední přestávka byla ve znamení městyse Černá Hora. Chybět nemohla návštěva zdejšího muzea pivovarnictví, prvního na jižní Moravě.

    Kousek odtud se nachází Bořitov, obec ne asi v širokém povědomí známá. Místo a okolí se může pyšnit pozoruhodnými archeologickými nálezy od časů neandrtálce, homo sapiens přes další a mladší období historie lidstva. Návrší, kde se kdysi nacházela původní ves, vévodí kostelík se zachovalou románskou částí stavby a starými freskami.

    Vytrvalý lijavec neumožnil prohlídku zajímavých lokalit pod širým, leč zachmuřeným nebem. Poslední zastávkou byl opět mlýn, tentokrát vodní. Ten Porčův v Býkovicích, jako jeden z mála, obilí před zraky návštěvníků mele a umele.

    Sobota dvacátého dubna byla třetím závěrečným dnem. Účastníci semináře se za již slunného dne aktivně zúčastnili festivalu Kras – naše společné dědictví v Senetářově.

JAROSLAV ŠTĚPANÍK

Foto: autor