Seznam kandidátních listin

k registraci pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. a 26. října 2013 podaných v Jihomoravském kraji

17.09.2013 16:35