Škola ruského jazyka a kultury přes léto nezavírá

20.06.2017 16:15

    Jednačtyřicet osvědčení o absolvování prvního kurzu Školy ruského jazyka a kultury při Ruském kulturně osvětovém spolku na Moravě slavnostně předali v Brně. Osvědčení převzalo 41 žáků. Písemná poděkování za pedagogickou a jinou činnost získalo 15 učitelů i aktivistů, členů RKOSM, nebo z řad rodičů dětí Školy ruského jazyka.

    Předsedkyně RKOSM, spisovatelka Ljubov Vondroušková, nám sdělila, že vloni založená brněnská pobočka Školy ruského jazyka a kultury začala vydávat svá první vysvědčení, další předá v příštích dnech. "V prvním kurzu prokázali učitelé vysokou kvalifikaci. Rodiče žáků se ochotně zapojili do kulturních akcí, například do Dílny Sněhurky, Dílny architektky Světlany Polákové k Velikonocům nebo do jarního hudebního programu pro mámy a babičky s Natálií Andrejevou. Hojná byla účast i na literární přehlídce Ara Poetica Puškinův památnik atp. Úspěch sklidilo čtení ruských pohádek, které organizovala Viktoria Nikolaeva. První vzdělávací ročník se nepotkal s výraznými problémy. Rodiče žáků si tento způsob rozšiřování znalostního obzoru chválí. Mají zájem sami se zapojit do dalšího vzdělávání osobnosti. Přihlásili se zájemci, kteří chtějí chodit na hodiny výuky ruštiny i o letních prázdninách. Brněnská škola proto ani přes parné léto nezavírá..." osvětlila Vondroušková.  (vž)

 

Foto: Miroslava Pelikánová